Når der kun er ét skud i bøssen …


Endelig kom der ny røntgenlovgivning til tandplejen med tilhørende vejledning. Heri stilles der blandt andet krav om, at tubus på intraorale røntgenapparater fremover* skal have samme facon som billedreceptor, dvs. rektangulært.

*Der stilles krav om, at tubus på intraorale røntgenapparater fremover skal have samme facon som en billedreceptor (rektangulært) og med et reduceret strålefelt på 4 x 5 cm. Kravene om firkantet tubus skal være opfyldt senest 1. januar 2023. Dvs at tubus med rund kollimering og diameter op til 60 mm, der er installeret inden 6. februar 2018, kan anvendes indtil denne dato.

Ved symposiet i Aalborg i no­vember 2019 blev der i et af indlæggene opfordret til en opgradering af røntgenbilled­kvaliteten. Denne opfordring har Nordenta med denne artikel ønsket at bidrage til. Læs videre og få gode råd fra en ekspert på området og fif til, hvordan man rammer plet - når der kun er ét skud i bøssen.

Med rektangulært tubus er strålefeltet reduceret i forhold til rund tubus . Det er en stor gevinst strålehygiejnisk for patienterne, men til tider en udfordring for klinikpersonalet der skal tage røntgenoptagel­serne.

For hvordan rammer man plet med et mindre strålefelt, får alle rødderne med, særligt på vanskelige 8’ere, og undgår hvide blænde afskæringer? (fig. 1-2)

Spar tid og penge - ”Keep it simple” – anvend receptor­holdere

”Der er bare ikke tid til at tage billedet om.” Er det sådan, du tænker, når der lander et nyligt optaget røntgenbillede på din skærm, som ikke sidder helt i skabet?

Mange fejlskud kan undgås ved at bruge gode holdere, men det kan være en jungle at navigere rundt i markedets mange tilbud. Indimellem oplever vi desværre, at der er langt mellem, at ingeniører og brugere har talt sammen, når en receptorholder lanceres
på markedet.

Der er helt klart en gevinst i at finde frem til lige præcis de holdere, der matcher klinikkens billedreceptorer i forhold til en rektangulær tubus. Behandleren sparer meget tid ved, at billedet er korrekt taget fra star­ten, og vigtigst af alt er det langt mere strålehygiejnisk over for patien­ten, eftersom billedet ikke skal tages om.

Erfaringen viser, at klinikpersonalet kan være meget i tvivl om, hvordan holderen placeres korrekt i forhold til tandrækken og centrering af en rektangulær tubus. Kerr Hawe har fx udviklet et godt hjælpemiddel til sine holdere, nemlig centreringsskiver i plast, som kan sættes ind i hol­derens ring (fig. 3-4). Denne centreringsskive har et rektangulært felt, som hjælper med at positionere tubus korrekt, og det er min oplevel­se, at det kan have en positiv effekt og mindske behovet for omtagnin­ger. Men det er selvfølgelig en teknik, der skal læres og øves.

Vælg receptorstørrelser, der passer til rektangulær tubus

Hvis klinikken har røntgensystem med scanner og tilhørende fosforplader er der en særlig udfordring med fosforplade str. 3 som nogle klinikker anven­der til bitewingoptagelser. Fosforpladens størrelse i forhold til rektangulær tubus gør det vanskeligt at bestråle hele billedfeltet, og en hvid blændeafskæring opstår meget ofte på røntgenbilledet.

Brug professionelt udstyr

Kravet om rektangulær tubus gælder allerede nu ved indkøb af nye intraorale røntgenappa­rater. For ældre røntgenapparater, der allerede er installeret, er der en overgangsperiode, hvor kravet om rektangulær tubus skal være opfyldt senest 1. januar 2023. Strålehygiejnisk er der ingen grund til at vente til deadline, da kombinationen af rektangulær tubus og kor­rekt optageteknik gør, at patienterne udsæt­tes for mindre stråling. Imidlertid er dette en omkostning for klinikken, så flere leverandører prøver at sælge en billigere løsning.

Vi oplever derfor i øjeblikket, at en del tand­klinikker bliver tilbudt at tilkøbe en special­designet anordning i jern eller bly, som kan omdanne en rund tubus til en rektangulær tubus. Men der ligger en fare heri, da designet af de ”kreative anordninger” besværliggør mu­ligheden for at sigte og anvende filmholdere, der ellers er designet til at være retningsgiven­de for at ramme plet på røntgenbilledet.

Uddeleger røntgenopgaven og oplev succes

Det vil altid være tandlægen eller tandplejeren, der skal træffe afgørelse om, hvor­når et røntgenbillede skal tages. Opgaverne fordeles ofte sådan, at klinikassistenterne tager røntgenbillederne. Men er klinikkens personale blevet fortrolig med anvendelse af rektangulær tubus?

Her kan et hands-on røntgenkursus på klinik­ken være utroligt gavnligt. På et sådant kursus kan klinikteamet opnå stærke kompetencer i optagelsesteknik, gøre optagelserne mere ensartede og hurtigt stille skarpt.

Der er helt klart en gevinst i at finde frem til lige præcis de holdere, der matcher klinikkens billedreceptorer i forhold til en rektangulær tubus.

Karin Voss Sjøstrøm

X-ray Consulting
Karin Voss Sjøstrøm

Fig. 3-4 Centreringsskiverne har farvekode tilpasset receptorholder. Et let og enkelt system.


”Kun ét skud i bøssen” – design klinikkens eget røntgenkursus

Nordenta har gennem tiden haft et konstruktivt samarbejde med teamkoordinator og underviser Karin Voss Sjøstrøm. Hun har mange års røntgenerfaring fra sit arbejde på henholdsvis København og Aarhus Tandlægeskoles røntgenafdelinger, og Karin holder foredrag og røntgenkurser i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Karins har med sin indgående viden på røntgenområdet – særligt i praksis - givet mange klinikker rådgivning og hjælp for at højne røntgenbilledkvaliteten, og samtidig klæde personalet på til de nye røntgenudfordringer. Er I interesserede i et kursus på klinikken, så
kontakt Karin direkte.

Kursus hos X-ray Consulting

Røntgenkurserne på klinikken designes efter klinikkens behandlingsbehov, patientgruppe og udstyr. Teori og hands-on træning går hånd-i-hånd. Optagelsesmetoder og røntgen­værktøj trænes, dårlige vaner brydes og nye ideer oplæres på en let forståelig måde. Kursisterne får fif til at tackle og håndtere optagelsesteknik ved fx implantater, traumepatienter og børnepatienter samt lærer at tænke ud af boksen og selvstændigt vurdere, hvilken optagelsesmetode der bør anvendes for at ud­sætte patienten for mindst mulig stråling, når der kun er ét skud i bøssen.

Der tilbydes også klinikmålrettede røntgenkurser i konstanskon­trol og panoramaoptagelsesteknik. Operatøren trænes i positio­nering af patienten, afkodning af optagelsesfejl og varetagelse af korrigerende optagelser.

Har du spørgsmål?

Vores team af dedikerede servicekoordinatorer sidder klar ved telefonen alle hverdage kl. 8.00 -16.30 (fredag til kl. 15.00). 
Ring på 87 68 16 11 (tast 2 for service).