Vælg de optimale materialer og restaureringstyper

Overgangen til digital produktion kan virke overvældende, da det medfører nye arbejdsprocesser og et farvel til aftryksmaterialer og gipsmodeller. Til gengæld får du et hurtigt, enkelt arbejdsflow og smukke restaureringer med god holdbarhed.
Nordenta LAB guider dig her til de optimale valg både i forhold til materialer og restaureringstyper.

Vælger du som tandlæge at gå den digitale vej, bør du gøre det 100%. Først og fremmest for at få det optimale ud af teknikken, men i lige så høj grad fordi det indebærer et helt andet arbejdsflow end konventionel produk­tion,

Hvis man skal drage fordel af at gå digitalt, skal man fortsætte det digitale workflow hele vejen til den færdige restaurering. I de fleste tilfælde er det unødvendigt at lave en model - det gælder fx, når du fremstiller enkelt­tandskroner og broer op til fire led monolitisk med malerteknik. Du scanner og skal dermed ikke bruge aftryksmateriale, der både kan være ubehageligt for patienten og tidskrævende. Det sparer også tid for laboratoriet, at der ikke skal støbes ud, og det giver et lettere og kortere workflow for alle.

Tænk i nye baner og materialer

En digital produktion har også indflydelse på hvilke materialer, du kan arbejde med og hvilke restaureringstyper, du kan producere.

Monolitiske materialer som e.max og zirkoni­um egner sig supergodt til digital produktion og giver et højæstetisk resultat med god transluscens. Ved zirkonium og e-max skal der laves en chamferpræparation for at få en god kanttilslutning. Til gengæld fjerner du mindre af selve tanden i okklusal retning, da du kan lave en krone på meget mindre plads. Derfor er monolitiske kroner også substansbevaren­de. 

Vælger du som tandlæge at gå den digitale vej, skal du gøre det 100%. Først og fremmest for at få det optimale ud af teknikken, men i lige så høj grad fordi det indebærer et helt andet arbejdsflow end konventionel produktion ...

Kathe Mortensen

Daglig leder - Nordenta LAB
Kathe Mortensen

Vi er med på sidelinjen

Nordenta LAB er altid klar til at hjælpe. Som kunde kan du ringe til os, mens patienten er i stolen, hvis du er usikker på et scan eller gerne vil have en ”second opinion”. Vi kan følge med via fjernsupport, eller du kan sende dit scan til os. På den måde sikrer vi, at patienten ikke behøver komme igen, og vi sparer både patientens og tandlægens tid. Det giver god mening i en opstartsfase for alle parter.

I skemaet nedenfor kan du se, hvilke restaureringstyper der egner sig bedst til digital produktion.