Regler for intraorale røntgenanlæg

Skærpede regler for CBCT-scannere

Nordenta har talt med medicinsk-fysisk ekspert Birgitte Hinge om de skærpede krav og løsninger for tandlægeklinikker, der anvender CBCT-scannere.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse fra 2018 stiller bl.a. skærpede krav til de såkaldte Cone Beam CT-scannere, i daglig tale CBCT-scannere. Årsagen er, at denne form for røntgenudstyr giver de højeste doser til patienterne og dermed udgør en potentiel risiko i brug.

”Det skal dog nævnes, at dosis stadig er meget lille – den måles i mikro Sievert, og én CBCT-scanning giver en stråledosis, som svarer til ca. 14 dages baggrundsstråling. Alligevel indskærper Sundhedsstyrelsen, at tandlæger, der er ansvarlige for brugen af udstyret, bl.a. skal gennemgå et skræddersyet kursus, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen,” fortæller Birgitte Hinge, medicinsk-fysisk ekspert og tilknyttet Nordenta.

Klinikken skal tilknyttes en fysiker

Tandlægeklinikker, der anvender CBCT-scannere, skal ifølge de nye krav have tilknyttet en medicinsk-fysisk ekspert. En medicinsk-fysisk ekspert er en person, som er uddannet hospitalsfysiker inden for diagnostisk radiologi og har minimum fem års erfaring på området.

”Fysikerens opgaver i forhold til CBCT-scannere er bl.a. at sikre, at kvalitetskontrol udføres korrekt, at dosis til patienterne står i et fornuftigt forhold til udbyttet af scanningen, dvs. billedkvaliteten, og at stråledosis holdes under de tilladte  grænseværdier. Desuden kan vi bidrage til optimeret strålebeskyttelse af patienter og personale samt rådgive og undervise,” forklarer Birgitte Hinge.

Professionelt samarbejde med Nordenta

Som leverandør af CBCT-scannere tilbyder Nordenta muligheden for at indgå en aftale om en fysikerfunktion tilpasset specifikt den enkelte klinik. Vi har indgået et samarbejde med Birgitte Hinge, som får tilknytning til den enkelte klinik, der har eller ønsker at anskaffe sig en CBCT-scanner. Har klinikken en serviceaftale på 3D-røntgenapparater gennem Nordenta indgår fysikerfunktionen allerede.

”Måling og beregning af doser er fysikerens kerneviden – det er vi specialuddannede
i. Og i et samarbejde med en given klinik, vil jeg beregne doser ud fra de KAP-værdier, apparatet generer, og undersøge om de holder sig under de referencedoser, SIS har knyttet til de forskellige CBCT-scannere og de typer undersøgelser, man anvender dem til på klinikkerne,” uddyber Birgitte Hinge.

Birgitte kan ligeledes hjælpe med finindstillinger af apparatet og rådgive om optimale
indstillinger iht. at udsende lavere doser og samtidig opnå en god billedkvalitet. Klinikken skal fortsat lave sine egne kontroller og Nordenta den årlige statuskontrol.

Birgitte Hinge

Birgitte Hinge
Medicinsk-fysisk ekspert

Faktaboks:

CBCT - Nordenta gør det let for dig 

  • Vi har styr på lovgivningen og kan skræddersy en fysikeraftale lige efter dine behov, så du kun betaler for det, du har brug for.

Ring og hør mere

– om dine muligheder for et samarbejde med Nordenta på telefon 87 68 16 11 (tast 2 for service).

Vi kan hjælpe med:

  • CBCT-scannere
  • årlige kontroller
  • medicinsk-fysisk ekspert
  • individuel aftale
  • rådgivning og kurser