Tag bedre aftryk

På Nordenta LAB er vores fornemmeste opgave at producere førsteklasses protetik til dig som kunde.

For at lykkes med det, har vi behov for et godt udgangspunkt, nemlig et godt aftryk, hvilket vi også får langt de fleste gange. Men indimellem modtager vi aftryk, hvor vi ikke kan se præparationsgrænsen hele vejen rundt, og aftryk med trækninger eller andre fejltyper. Nogle gange er det mindre fejl, som vi godt kan korrigere, men andre gange er vi nødt til at have fat i klinikken, der i yderste konsekvens må have patienten ind til et nyt aftryk. Det betyder besvær for både patient og klinik – og det betyder også, at restaureringen er længere tid undervejs. Baseret på vores erfaringer gennem mange år har vi udarbejdet en tjek­liste, der skal sikre aftryk af bedst mulige kvalitet. Derved undgår du for mange opkald fra din tekniker med spørgsmål – og du undgår, at der evt. skal tages nyt aftryk.

Tjeklisten er til alle, der tager aftryk – også hvis dette hos jer er en ud­delegeret opgave.

Tjekliste

– til opnåelse af gode aftryk og dermed førsteklasses restaureringer fra Nordenta LAB

Præparationer

 • Vær sikker på, at der er præpareret tilstrækkeligt okklusalt i forhold til restaureringstypen - mål evt. sammenbiddet med en tykkelsesmåler, brug evt. kronemåler Iwanson.
 • Vær sikker på, at stubben ikke har underskæringer.
 • Ved broarbejde – vær sikker på at stubbene er parallelle.
 • Ved nyt protesearbejde er det vigtigt, at sammenbiddet tages uden eksisterende protese i munden.
 • Af hygiejne- og lovmæssige årsager vil vi gerne opfordre til, at aftrykket desinficeres og skylles rent, inden det sendes til Nordenta LAB.
 • Hvis opgaven med aftrykstagning er uddelegeret, vil vi gerne opfordre til, at det er behandler, som tjekker aftrykket inden afsendelse.
   

Aftryk

 • Tjek aftryk for trækninger og ”blanke” præparationsgrænser (det blanke område opstår, hvis aftryksmaterialet ikke har været helt ”i bund” i pochen). Præparationsgrænsen skal kunne ses hele vejen rundt.
 • Tjek aftrykket for luftbobler, da sådanne kan skabe uregelmæssigheder på den fremstillede model og dermed have indflydelse på pasformen af den færdige restaurering.
 • Ved aftryk i Triple Tray aftryksske – send også altid et almindeligt sammenbid med.
 • Ved implantatarbejde på fri-ende - brug Healing Abutment i sammenbiddet – og husk at sende det med til Nordenta LAB.
 • Er der taget flere aftryk, vil vi gerne, at du selv tager stilling til, hvilket aftryk vi skal bruge.

Andet

 • Jo mere fyldestgørende arbejdssedlen er, jo færre forstyrrelser og opkald fra din tekniker
 • Tag stilling til restaureringstype og materiale, evt. også implantatsystem, abutment-materiale, tænder der skal ekstraheres, udformning af pontic m.m.
 • Tag stilling til farve og send gerne foto, hvor farveskala er med på billedet. 
 • Ved digitale aftryk (scanninger) - skriv meget gerne på arbejdssedlen, om du ønsker dansk eller oversøisk arbejde.
 • Ved brug af den indbyggede digitale farvemåling (Shade Measurement) – tag meget gerne stilling til grundfarven, da der er 5-6 forskellige farver på det scannede område.

Sådan tager du korrekt aftryk til en snorkeskinne:

 • Tag 2 gode alginataftryk af ok og uk uden luftbobler og hvor proc. alv. er korrekt gengivet.
 • Lav et voks-sammenbid på følgende måde:
 1. Mål maximal protrusion af uk. Divider med 2. På de fleste patienter svarer det til kant-til-kant-positionen. Herefter laves et sammenbid i voks. 

 2. Det er vigtigt, at sammenbiddet hverken er for højt eller for lavt. Incisalkanterne skal være løftet fra hinanden så der lige netop kan komme luft ind mellem fortænderne, så det er muligt at trække vejret ubesværet. Vær særligt opmærksom ved dybtbidspatienter (specielt dem med retroklinerede ok incisiver), hvor man nemt kommer til at lave skinnen for høj.

Særlige forholdsregler 
Vær altid obs på mundhygiejnen, pocher, vandringer af tænder, kippede tænder mv. Ubehandlede paradentosepatienter bør ikke tilbydes snorkeskinne.

HUSK: Snorkeskinner kræver tilvænning

De fleste patienter skal lige vænne sig til at sove med snorkeskinne. Det er helt normalt, og mange vænner sig hurtigt til det – især når de erfarer, at snorkeskinnen hjælper, og at de føler sig mere udhvilede om dagen.

Du bør informere din patient om, at der om morgenen, når snorkeskinnen fjernes, kan komme forbigående problemer med, at biddet føles som om, det ikke passer sammen. Denne følelse aftager i løbet af nogle minutter.

Husk at desinficere dine aftryk

I henhold til NIR skal aftryk desinficeres, inden de sendes til laboratoriet.

Fremgangsmåde:

 • Skyl aftrykket under rindende vand i 30 sek.
 • Nedsænk aftrykket i desinfektionsopløsningen, og desinficér i henhold til producentens anbefalinger.
 • Bruger du fx Zeta 7 Solution fra Zhermack (varenr. 8886) er desinfektionstiden 10 minutter.
 • Skyl grundigt under rindende vand.

Trækninger gør det umuligt for os at se, hvor præparationsgrænsen går – stub og model går ud i et.

Det er vigtigt, at der ikke er trækninger omkring præparationsgrænsen, da vi ikke kan se hvor vi skal radere.

For at være sikker på, at din præparationsgrænse bliver gengivet korrekt på gipsmodel/
stampe, må der ikke være trækninger omkring præparationsgrænsen.

Oplys på tekniksedlen

 • Kliniknavn og telefonnr. (gerne klinikstempel)
 • Navnet på den behandlende tandlæge
 • Patientens navn (vær opmærksom på, at navnet er stavet korrekt, da det har betydning for patient- og tandlægeerklæring)
 • Patientens fødselsdato
 • Hvilken tand og restaurering skal fremstilles
 • Farven på tanden
 • Ønsket returdato til klinikken
 • Sender du to aftryk til laboratoriet, er det en fordel at oplyse hvilket aftryk, I selv mener, er bedst egnet til produktion
 • E-mails med fotos sendes samme dag som tekniksedlen og skal indeholde kliniknavn, patientens fødselsdato samt tandlægen, patienten er tilknyttet.