Vi stiller skarpt på de skærpede røntgenregler

- hvad betyder de for dig?

I 2018 vedtog Folketinget ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet, og Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) udgav en række nye bekendtgørelser. Disse er senest fulgt op af reviderede versioner i sommeren 2019. 

Den nye lovgivning stiller skærpede krav ved brug af røntgenapparatur for at sikre både arbejdstagere og patienter mod skader fra ioniserende stråling.

Tjekliste til intraorale røntgenanlæg

Følgende love og bekendtgørelser er relevante for tandklinikker:

1Sundhedesstyrelsen, 2019.

 

Strålebeskyttelsesloven og BEK nr. 669 og 671 stiller skærpede krav til såvel CBCT-apparatur som apparatur til intraorale optagelser.

Læs herunder om de skærpede regler for henholdsvis CBCT-apparatur og intraorale røntgenanlæg.

Regler for CBCT-apparatur

Medicinsk-fysisk ekspert Birgitte Hinge fortæller om de skærpede krav og løsninger for tandklinikker, der anvender CBCT-scannere.

Læs mere her. 

Regler for Intraorale røntgenanlæg

- har du styr på kontrollerne?

Læs mere her. 

 


Serviceteam

Har du spørgsmål?

Vores team af dedikerede servicekoordinatorer sidder klar ved telefonen alle hverdage kl. 8.00 -16.30 (fredag til kl. 15.00). 
Ring på 87 68 16 11 (tast 2 for service).

Med Nordenta Service har vi gjort det enkelt - du ringer til os, vi finder den nærmeste servicetekniker, og til aftalt tid kommer han på din klinik.