Vi stiller skarpt på de skærpede røntgenregler

– hvad betyder de for dig?


I 2018 vedtog Folketinget ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet, og Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) udgav en række nye bekendtgørelser. Disse er senest fulgt op af reviderede versioner i sommeren 2019.

Den nye lovgivning stiller skærpede krav ved brug af røntgenapparatur for at sikre både arbejdstagere og patienter mod skader fra ioniserende stråling.

Følgende love og bekendtgørelser er relevante for tandlæger:

  • Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesloven, LOV nr 23 af 15/01/2018)
  • Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (BEK nr 669 af 01/07/2019)
  • Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (BEK nr 671 af 01/07/2019)
  • Vejledning: Intraorale røntgenoptagelser

Strålebeskyttelsesloven og BEK nr. 669 og 671 stiller skærpede krav til såvel CBCT-apparatur som apparatur til intraorale optagelser.
Vi stiller på de følgende sider skarpt på et udvalg af de skærpede krav.

CBCT-apparatur:

  • Råder man over CBCT-apparatur, skal en medicinsk-fysisk ekspert (en hospitalsfysiker) være tilknyttet.

Apparatur til intraorale optagelser

  • Ifølge de skærpede regler skal dentalapparater under 70 kv til intraorale optagelser have udført statuskontrol hvert 10. år. Der har ikke tidligere været krav om dette.
  • Der stilles krav om, at tubus på intraorale røntgenapparater fremover skal have samme facon som en billedreceptor (rektangulært) og med et reduceret strålefelt på 4 x 5 cm. Kravene om firkantet tubus skal være opfyldt senest 1. januar 2023. Dvs. at tubus med rund kollimering og diameter op til 60 mm, der er installeret inden 6. februar 2018, kan anvendes indtil denne dato.
  • Årligt eftersyn af røntgenapparatet. Røntgenappararatens mekaniske og elektriske dele skal efterses en gang om året.

Download en tjekliste til eftersyn af røntgenapparatur eller udstyr.

Versionen kan printes eller udfyldes direkte på computeren.

Regler for Intraorale røntgenanlæg

Kontakt Nordenta Service

Vores team af dedikerede servicekoordinatorer sidder klar ved telefon og mail alle hverdage kl. 8.00 -16.30 (fredag til kl. 15.00). 

Ring på 87 68 16 11 (tast 2 for service) eller udfyld formularen til højre.