Sandblæser AquaCare

Bedre resultater med sandblæsning

Sandblæs tandsubstansen med AquaCare sandblæseren, og opnå bedre bonding, færre omlavninger og mere tilfredse patienter. AquaCare har en helt unik egenskab i forhold til andre sandblæsere på markedet, da den blæser pulver på tænderne med et gardin af vand rundt om pulveret. Det gør det lettere at kontrollere, hvor pulveret rammer og "griser" mindre.

Brug den bl.a. til at

  • exkavere caries
  • synliggøre infraktioner
  • rengøre præparationer inden cementering
  • sandblæse zirkiniumkroner/broer indvendigt inden cementering


Jeg er meget tilfreds med Aquacare sandblæseren og kan ikke arbejde uden den. Jeg har i mange år sandblæst ved alle behandlinger, hvor vi bonder samt ved alle cementeringer.

Jeg bruger også sandblæseren helt pulpanært, fordi den er mere skånsom. De fordele jeg oplever ved brug af sandblæseren er, at jeg får en helt ren overflade, god holdbarhed og ingen postsensibilitet.

Vandindkapslingen gør, at Aquacare sviner mindre end min tidligere sandblæser, og det er mere behageligt for patienten.

Tandlæge og klinikejer Pernille Aabel,
Åbyhøj TandlægeTeam

Læs andres erfaringer med AquaCare

AquaCare sandblæseren er vanedannende. Her kan du læse nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået fra tandlæger, der arbejder med Aquacare sandblæseren.