Effektiv PA-registrering med stemmestyring

Nu kan du foretage PA-registrering i al dente uden brug af tastatur.
Som tandplejer kan du selv indtale dine PA-registreringer direkte i al dente undervejs i undersøgelsen uden at skulle flytte dig væk fra patienten. Registreringerne kan med det samme ses på skærmen, og markeringen vil automatisk flytte sig og skifte tand, kæbe osv. i den rækkefølge, du normalt arbejder.

Nederst på siden finder du kundecases med erfaringer fra nogle af de tandklinikker, der allerede anvender stemmestyring. 

5 fordele ved stemmestyring


Afhjælper ressourcemangel

Tandplejeren kan arbejde selvstændigt, og arbejdsprocessen effektiviseres, samtidig med at klinikassistenten kan bruge sine ressourcer andre steder.

Bedre ergonomi

Opnå en bedre arbejdsstilling, når der ikke skal drejes frem og tilbage mellem tastatur og patient.

Du betaler kun for det, du bruger!

Du betaler kun for systemet i det omfang, du anvender det. Der afregnes med en fast pris på 0,34 kr. pr. anvendt minut. Der er ingen opstartsgebyrer og ingen binding.

Bedre hygiejne

Risikoen for krydskontaminering minimeres, da tastaturet ikke berøres undervejs.

Roligere oplevelse for dig og patienten

Du vil opleve et mere fortroligt rum og roligere omgivelser med patienten, da I er alene under hele registreringen og du ikke har behov for assistance til indtastning.
 

Hvordan virker stemmestyring?

Stemmestyring er nemt at anvende, når man kender teknikken. Ved hjælp af kommandoer ved systemet, hvad det skal foretage sig. 

Kommandoen Registrér fortæller systemet, at det skal foretage en registrering, fx Registrér pocher eller Registrér blødning.

Fleksibel løsning, tilpasset dine behov

  • Registreringsrækkefølgen kan tilpasses behandlerens ønsker.
  • Det er enkelt at hoppe frem eller tilbage til en ønsket tand for at indtaste eller rette en værdi.
  • Der er mulighed for at veksle mellem registrering via tale og tastaturindtastning.
  • Systemet filtrerer automatisk øvrig tale fra og går i dvale indtil det aktiveres med kommando.

Du betaler kun for dét,

du bruger!

Nedenstående priseksempler er baseret på det reelle forbrug på klinikker, der anvender stemmestyring i dag. I gennemsnit anvender klinikkerne stemmestyring i 100 minutter/måned pr. tilknyttet tandplejer. 

Stemmestyring afregnes med en fast pris på kr. 0,34 pr. anvendt minut. 

Der er ingen opstartsomkostninger og ingen gebyrer. 

Priseksempel 1: 

Tandklinik med 5 tandplejere

Anvendte minutter pr. måned: 509 min.
Pris pr. anvendt minut: kr. 0,34
Pris pr. måned: kr. 173,06
 
Priseksempel 2: 

Tandklinik med 2 tandplejere

Anvendte minutter pr. måned: 192 min.
Pris pr. anvendt minut: kr. 0,34
Pris pr. måned: kr. 65,28

Kom på gratis webinar

Har du også tænkt: "Virker stemmestyring overhovedet? Kan det følge med min stemme? Skal jeg konstant rette i det?”

Det skal siges, at der er sket rigtig meget med stemmestyring de seneste år. Vil du have syn for sagen, så kom med på webinar, hvor du bliver guidet igennem brugen af et stemmestyringssystem, der bare fungerer.

15. august kl. 11.00 - 11.30
26. september kl. 15.00 - 15.30

"Med al dentes stemmestyring er jeg helt selvkørende og kan planlægge undersøgelserne, som det passer mig. Det gør mig langt mere effektiv og giver højere arbejdsglæde."

Haddy Njie
Tandplejer, PLUS1-klinikken i København V

"Brugen af stemmestyringsfunktionen i al dente har medført ro og lethed for både behandlere og patienter."


Karin Jul Pedersen
Direktør - PLUS1 tandlægeklinik

Fedt, hvordan kommer jeg i gang?

Alle al dente brugere får automatisk adgang til at anvende stemmestyring af PA. I brugeropsætningen for PA-registreringen skal der blot sættes et flueben i feltet Stemmestyring, og så kan du prøve det af. 

Kan bruges med forskellige headsets, ofte kan eksisterende headset på klinikken anvendes.

Har du spørgsmål eller vil du have hjælp til at komme i gang?

Kontakt al dentes support på tlf. 43 58 44 39

KUNDECASES

Harald Tandlægerne, Sønderåparken Vejle

Tandplejerne hos Harald Tandlægerne, Sønderåparken Vejle, begyndte at anvende stemmestyring i forsommeren 2023. Den beslutning har de ikke fortrudt, for stemmestyring  giver dem i frihed og tryghed, når de ikke er afhængige af, at en klinikassistent har tid til at hjælpe med indtastningerne. 

PLUS1-klinikken i København V

Klinikejernes Magasin (PTO) bragte i september 2023 en artikel om PLUS1 Klinikkernes erfaringer med stemmestyring. I artiklen fortæller tandplejer Haddy Njie og direktør Karin Jul Pedersen, hvordan stemmestyring har gjort en stor forskel for klinikken.