Effektiv PA-registrering med stemmestyring

Nu kan du foretage PA-registrering i al dente uden brug af tastatur.
Som tandplejer kan du selv indtale dine PA-registreringer direkte i al dente undervejs i undersøgelsen uden at skulle flytte dig væk fra patienten. Registreringerne kan med det samme ses på skærmen, og markeringen vil automatisk flytte sig og skifte tand, kæbe osv. i den rækkefølge, du normalt arbejder.

Hvordan virker stemmestyring?

Stemmestyring er nemt at anvende, når man kender teknikken. Ved hjælp af kommandoer ved systemet, hvad det skal foretage sig. 

Kommandoen Registrér fortæller systemet, at det skal foretage en registrering, fx Registrér pocher eller Registrér blødning.

Fleksibel løsning, tilpasset dine behov

  • Registreringsrækkefølgen kan tilpasses behandlerens ønsker.
  • Det er enkelt at hoppe frem eller tilbage til en ønsket tand for at indtaste eller rette en værdi.
  • Der er mulighed for at veksle mellem registrering via tale og tastaturindtastning.
  • Systemet filtrerer automatisk øvrig tale fra og går i dvale indtil det aktiveres med kommando.

Du betaler kun for det, du bruger!

Der er så mange fordele ved at anvende stemmestyring, at det økonomiske aspekt ikke skal være en hindring for at tage det i brug. Derfor har vi ingen dyre  opstartsomkostninger.

Du betaler kun for systemet i det omfang, du anvender det. Der afregnes med en fast pris på 0,34 kr. pr. anvendt minut.

Fordele ved stemmestyring


Bedre hygiejne

Risikoen for krydskontaminering minimeres, da tastaturet ikke berøres undervejs.

Bedre ergonomi

Opnå en bedre arbejdsstilling, når der ikke skal drejes frem og tilbage mellem tastatur og patient.

Afhjælper ressourcemangel

Du kan arbejde selvstændigt, og din arbejdsproces effektiviseres, samtidig med at klinikassistenten kan bruge sine ressourcer andre steder.

Roligere oplevelse for dig og patienten

Du vil opleve et mere fortroligt rum og roligere omgivelser med patienten, da I er alene under hele registreringen og du ikke har behov for assistance til indtastning.
 

Med al dentes stemmestyring er jeg helt selvkørende og kan planlægge undersøgelserne, som det passer mig. Det gør mig langt mere effektiv og giver højere arbejdsglæde.

Haddy Njie

Tandplejer - PLUS1-klinikken i København V
Haddy Njie
Brugen af stemmestyringsfunktionen i al dente har medført ro og lethed for både behandlere og patienter.

Karin Jul Pedersen

Direktør - PLUS1 tandlægeklinik
Karin Jul Pedersen

Tip

Hygiejne i forbindelse med stemmestyring

  • Stemmestyringen fungerer også ved brug af mundbind.
  • Har du brug for at beskytte dit headset mod aerosoler, kan det gøres ved brug af visir.

Fedt, hvordan kommer jeg i gang?

Alle al dente brugere får automatisk adgang til at anvende stemmestyring af PA. I brugeropsætningen for PA-registreringen skal der blot sættes et flueben i feltet Stemmestyring, og så kan du prøve det af. 

Kan bruges med forskellige headsets, ofte kan eksisterende headset på klinikken anvendes.

Har du spørgsmål eller vil du have hjælp til at komme i gang?

Kontakt al dentes support på tlf. 87 68 16 39