CEREC serviceaftale

Med CEREC-serviceaftalen sikrer du, at din klinik har velfungerende CEREC-udstyr, hvor alt er tjekket, og eventuelle slidte dele er udskiftet. 

Herunder kan du se, hvad der er inkluderet i en CEREC-serviceaftale.

Et grundigt årligt serviceeftersyn

En tekniker besøger klinikken på en aftalt dato og gennemser, tester og tjekker udstyret. Teknikeren gennemfører kontrol og afprøvning af udstyret i forhold til fabrikantens gældende vejledninger. 

Ved eftersynet anvender vi servicekit, som er inklusiv i aftaleprisen, og når eftersynet er udført, får I en servicerapport som dokumentation.

Omkostninger til kørsel og arbejdsløn

Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med årligt serviceeftersyn er inkluderet i aftalen, såfremt eftersynet udføres inden for Nordentas normale åbningstid. 

Råd og vejledning

Du vil få råd og vejledning i vedligeholdelse af udstyret samt en vurdering af udstyrets fremtidige holdbarhed. 

CEREC-serviceaftalen inkluderer desuden:

 • Udskiftning af CEREC-vandfilter og -pakninger i forbindelse med vandtank. 
 • Trackball vedligeholdelse – rengøring. 
 • Udskiftning af filter. 
 • Rengøring af dørpakning og dropplade. 
 • Rengøring af slibekammer for slibestøv. 
 • Kontrol for utætheder. 
 • Kontrol af monitorbeslag og alle tilslutninger. 
 • Test af stepmotorer, lysbomme, hastighed, medier, kontinuerlig belastning og chuck position park. 
 • Rensning af vandkanaler og vandstråler. 
 • Udskiftning af blokgevindstiften. 
 • Funktionsbevægelighed og tjek for akselutætheder. 
 • Kalibrering af kamera. 
 • Kalibrering af fræseenhed. 
 • Kontrol af alle funktioner via servicesoftware, således alle tolerancer overholder fabrikantens forskrifter. 
 • Komplet funktionsafprøvning og test. 
 • Slibning af testfantom med kendte parametre for kontrol af præcision. 

CEREC-serviceaftalen inkluderer ikke:

 • Reparationer hvor reservedele ikke længere kan fremskaffes hos producenten. 
 • Reparationer af skader eller fejl, der er opstået som følge af forkert brug, betjeningsfejl, misligholdelse, forkert rengøring, hærværk, force majeure, elektriske forstyrrelser samt som følge af reparationer og indgreb udført af andre end Nordentas teknikere. 
 • Dækning af følgeskader - herunder driftstab, tab af data eller andre indirekte påførte tab. 
 • Kabinetsskader, rustskader, tilkalkning og andre fysiske skader. 
 • Reservedele