Juridisk meddelelse

1. BRUG AF DETTE WEBSTED

Dette websted ejes af Dansk Nordenta A/S, CVR-nr. 10416698, Nydamsvej 8, 8362 Hørning.

Din brug af dette websted er underlagt følgende vilkår og alle gældende love. Ved at få adgang til og gennemse dette website accepterer du disse vilkår uden begrænsninger eller forbehold. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du ikke bruge dette websted. Du er ansvarlig for at sikre, at din adgang til dette websted og det materiale, der er tilgængeligt på eller via dette, overholder loven i alle de jurisdiktioner, hvori eller hvorigennem du får adgang til eller ser webstedet eller sådant materiale.
Kunderne kan kontakte Dansk Nordenta A/S på ovennævnte adresse eller ved at sende en e-mail til nordenta.dk@nordenta.dk eller pr. telefon på 87 68 16 11.

2. OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

Materialer på dette websted, herunder, men ikke begrænset til tekst, billeder, illustrationer, software, lydklip og videoklip, ejes af eller leveres på anden måde af Dansk Nordenta A/S, og Dansk Nordenta A/S påtager sig intet ansvar for og garanterer ikke, at materialet ikke krænker en anden persons eller juridisk enheds rettigheder. Materialet på dette websted er beskyttet i Danmark og andre jurisdiktioner af love om ophavsret og databaser og andre love samt i medfør af gældende internationale traktater. Derfor må materialet på dette websted ikke kopieres, reproduceres, genudgives, downloades, opslås online, overføres, distribueres eller modificeres, hverken i sin helhed eller delvist i nogen form, herunder, men ikke begrænset til tekst, lyd eller video, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dansk Nordenta A/S. Varemærker, logoer og servicemærker (samlet benævnt "mærker"), der vises på dette websted, er registrerede eller ikke-registrerede varemærker fra Dansk Nordenta A/S eller andre, tilhører deres respektive ejere og må ikke bruges uden skriftlig tilladelse fra ejeren af disse mærker. Intet på dette websted skal opfattes på en måde, der videregiver retten til at anvende mærkerne eller det materiale, der er beskyttet af love vedrørende ophavsret eller databaser eller andre gældende love.