God vandkvalitet sikrer dine patienter


God vandkvalitet i tandklinikkens units beskytter dine patienter mod legionella. De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) sikrer, at du kan opretholde en god vandkvalitet i klinikkens units, når du overholder retningslinjerne. Det kræver, at vandkvaliteten som minimum kontrolleres en gang årligt.

NIR anbefaler vandkvalitetskontrol en gang om året

Du kan her se et uddrag af NIR 14.14:

14.14 Vandkvalitet i dentalunits

Der skal sikres en god vandkvalitet med lavt kimtal i vandet fra dentalunits vandsystemer.

Minimum hver 12. måned skal vandkvaliteten i alle units på klinikken kontrolleres:

  • Prøvetagning, transport samt dyrkning og identifikation af bakterier skal foretages ved en akkrediteret metode
  • Ved prøvetagning udtages minimum 100 ml vand fra airrotor eller ultralydstandrenser
  • Kimtallet i vandet fra dentalunits må ikke være højere end 500 cfu pr. ml ved 37°C
  • Der må ikke kunne påvises mere end 100 cfu Legionella pneumophila pr. liter vand fra dentalunits. Denne bakterie anvendes som indikatorbakterie for patogene eller opportunistisk patogene bakterier
  • Hvis vandkvaliteten overholder kravene, gentages vandprøve efter 12 måneder
  • Hvis vandkvaliteten ikke overholder kravene, skal unittens vandsystemer gennemgås, rengøres og evt. desinficeres med høj koncentration af desinfektionsmiddel, inden der tages ny vandprøve