Tips & tricks fra al dente


Du finder her forskellige tips og tricks, der giver dig og din klinik et endnu større udbytte af al dente. 

Få det optimale endo-flow i al dente

I denne video guider al dentes produktchef Anette Schultz dig til, hvordan al dente kan
sættes op til at understøtte arbejdsgangene i forbindelse med endo på bedste vis.

Lær hvordan du kan:

  • sætte al dente op til at generere et informationsbrev til patienten i forbindelse med overslag, så patienten får de rigtige informationer
  • opsætte individuelle beløb pr. kanal
  • opsætte kontroller
  • tilpasse materialevalg mv.