Kend dine udgifter med en Nordenta Serviceaftale

Men en Nordenta Serviceaftale kender du dine udgifter. Ved at tegne en serviceaftale kender du dine udgifter til eftersyn og reparation. En Nordenta Serviceaftale indeholder en fast pris for det årlige eftersyn. Desuden kan du få en lang række øvrige ydelser med i kontrakten, så du på forhånd ved, hvad det vil koste dig at holde udstyret kørende. Vi tilbyder tre forskellige serviceaftaler; Basisservice, Driftsservice og Totalservice, som variere afhængigt af hvor mange ydelser, du ønsker inkluderet i aftalen.

Basisservice

Basisservice er en aftale for dig der vil have en enkel serviceaftale, der primært dækker det årlige eftersyn.

Aftalen indeholder:

• Et årligt serviceeftersyn pr. enhed
• Dokumentation for udført eftersyn
• Kontrol og afprøvning ifølge producentens til enhver tid gældende tjekliste
• Kørselsomkostninger i forbindelse med eftersyn
• Arbejdsløn til eftersyn inden for Nordentas normale arbejdstid
• Arbejdsløn til fejlretning og isætning af eventuelle reservedele, dog ekskl. reservedele
• Rabat på originale reservedele
• Mulighed for at låne udstyr mod udlånsafgift

Driftsservice

Driftsserviceaftalen er for dig der gerne vil have dækket både det årlige eftersyn og de mellemliggende reparationer.

Aftalen indeholder:

• Et årligt serviceeftersyn pr. enhed
• Dokumentation for udført eftersyn
• Kontrol og afprøvning, ifølge producentens til enhver tid gældende tjekliste
• Kørselsomkostninger i forbindelse med eftersyn
• Arbejdsløn til eftersynet, inden for Nordentas normale arbejdstid
• Arbejdsløn til reparationer, der evt. skal foretages mellem eftersynene, hvor arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for Nordentas normale arbejdstid.
• Rabat på originale reservedele
• Mulighed for at låne udstyr mod udlånsafgift

Totalservice

Totalserviceaftalen er for dig der gerne vil have overblik over økonomien og vil have dækket både eftersyn, mellemliggende reparationer samt reservedele.

Aftalen indeholder:

• Et årligt serviceeftersyn pr. enhed
• Dokumentation for udført eftersyn
• Kontrol og afprøvning, ifølge producentens til enhver tid gældende tjekliste
• Kørselsomkostninger i forbindelse med eftersyn
• Arbejdsløn til eftersynet, inden for Nordentas normale arbejdstid
• Arbejdsløn til reparationer, der evt. skal foretages imellem eftersynene, hvor arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for Nordentas normale arbejdstid
• Originale reservedele monteret af Nordentas serviceteknikere.Omfatter dog ikke sliddele
• Rabat på originale reservedele, som ikke er indeholdt i abonnementet
• Mulighed for at låne udstyr mod udlånsafgift