Directa PAROJECT

PAROJECT® giver dig mulighed for at injicere jævnt og langsomt, hvilket er forudsætningen for at lykkes med intraligamentære injektioner. Hvis du tager dig god tid vil bedøvelsen kunne lægges uden ubehag for patienten samtidig med du opnår en hurtigt indsættende og effektiv analgesi, som virker helt lokalt.

Indikationer for PDLA (Periodontal Ligament Analgesi) 

Den intraligamentære teknik er meget anvendelig som profund enkelttandsanalgesi i følgende tilfælde:

1. Rutinebehandlinger såsom kavitetspræparationer, tandrensninger, endodontiske behandlinger, ukomplicerede ekstraktioner osv.

2. Ekstraktion af primære tænder, hvor blødtvævsanalgesi og deraf afledte problemer helt undgås. Ikke mindst ved injektion af mælketænder er det yderst vigtigt at give sig god tid og moderere injektionstrykket.

3. Som et diagnostisk værktøj. I nogle tilfælde kan det være svært at lokalisere en smerte, f.eks. ved en kronisk, lukket pulpit. Ved at bedøve én tand ad gangen med PAROJECT® er det muligt at identificere den forårsagende tand.

4. Hæmostase. I tilfælde af en forstyrrende blødning inden aftrykstagning eller fyldning kan omgående hæmostase opnås ved at injicere i rodhinden eller i en tandkødspapil.

5. Alternativ til smertefulde palatinale injektioner. Korrekt anvendt vil PAROJECT® kunne erstatte injektioner i foramen incisivum og forarmen palatinum majus eller gøre dem mindre smertefulde.

Kontraindikationer

PDLA bør undgås ved akutte infektioner og dybe pocher. Endvidere bør man begrænse antallet af injektioner hos patienter med alvorlige hjertekarsygdomme og/eller hjertearytmi pga. den hurtige absorption.

Lokalanalgetikum og dosering

Benyt et lokalanalgetikum med vasokonstriktor. Doseringen er afhængig af rodlængden og varigheden af den forestående behandling. Normalt er 0,2- 0,8 ml pr. rod tilstrækkelig. Det anbefales at dele dosis i to små depoter på hver side af roden, men det er ikke altid nødvendigt. Mindst to injektioner er påkrævet ved molarer med to eller flere rødder. PAROJECT® injicerer 0,06 ml pr. ”klik” og normalt skal der injiceres 3-4 klik pr. rod.

Kanyle

Det anbefales at anvende en 30G kort kanyle (ca. 12 mm). For bedre at kunne nå distale lokationer, kan man evt. bøje kanylen en anelse ved et let tryk mod beskyttelseshættens sterile inderside.

Læs mere om PAROJECT® 

PAROJECT®

Se videoen og oplev, hvor nemt sprøjten kan samles og håndteres i forbindelse med en intraligamentær injektion.

Produceret i Danmark

PAROJECT® er en særdeles holdbar sprøjte udført i en gedigen kvalitet. 100% produceret af RØNVIG Dental Mfg. A/S.

Relaterede artikler