Straightsmile - enkel og sikker tandretning i privat praksis

Der er en stigende efterspørgsel på tandretning ude på klinikkerne. Mange voksne ønsker sig et pænere smil, men er ikke villige til at ofre emalje til facader eller kroner. Anterior tandretning er typisk det bedste alternativ til invasive procedurer, og så er det tilmed ofte mere økonomisk overskueligt for patienterne. straightsmile™ er danske tandlægers foretrukne system, når de forreste tænder skal rettes.
Kan en almindelig tandlæge rette tænder?

Det korte svar er ja! Men det kræver en opdatering af den ortodontiske viden, vi tilegnede os på Tandlægeskolen. Og så kræver det ikke mindst en grundig forståelse af, hvilke patientcases der er egnede og hvilke, der skal henvises til specialtandlæge. Nordenta tilbyder i samarbejde med straightsmile™ et grundigt certificeringskursus, hvor både den teoretiske del samt hands-on på modeller giver et godt afsæt for at udføre de mindre tandretningsbehandlinger.

Hvad kan vi rette?

straightsmile™ har udviklet LiteWire™, som er en fast bøjle, samt ClearStep™, som er et clear aligner system. Begge apparaturer sigter udelukkende mod at rette fronten, dvs. fra hjørnetand til hjørnetand. Indikationen er som udgangspunkt altid kosmetisk, dvs. alle former for funktionelle problemer henvises til specialtandlæger. Kosmetiske indikationer omfatter typisk anterior relapse fra tidligere ortobehandling, let-moderat trangstilling, spredtstilling og rotationer. Fælles for disse er, at der med lettere anterior tandretning kan opnås gode resultater inden for ca. seks måneder.

Hvordan virker det?

Certificerede tandlæger har professionel adgang til hjemmesiden straightsmile.dk hvorfra nye cases kan oprettes med eller uden forudgående vurdering. Med vurdering bliver den pågældende case gennemgået på baggrund af indsendte aftryk, digitale scans og/eller fotos. Tandlægen modtager en vurdering fra straightsmile™ inden for 24 timer med begrundelse for, om casen er egnet eller ej. Såfremt der er tale om en ikke-egnet case, bliver tandlægen tilbudt at henvise direkte til en specialtandlæge. Dette er en unik feature på straightsmile™ hjemmesiden, som gerne skulle øge samarbejdet mellem privatpraktiserende tandlæger og ortodontister.

Cases, der oprettes uden vurdering, bliver altid screenet af straightsmile™ og såfremt der er tvivl om egnethed, informeres tandlægen via hjemmesidens indbyggede beskedmodul. Det understreges, at behandlinger altid foretages på tandlægens eget ansvar og at straightsmile™ anbefaler, at der hellere henvises lidt for mange end lidt for få patienter til specialisterne.

Case bestilling

Når en patient har besluttet sig for, at vedkommende ønsker lige tænder, er det tandlægens opgave at informere om de muligheder, der foreligger - herunder en henvisning til specialtandlæge. Der skal informeres om fordele og mulige risici, og når der alene er tale om kosmetiske indikationer, skal tandlægen indhente både mundligt og skriftligt samtykke.
Der skal tages røntgenbilleder, gerne panoramaoptagelse evt. suppleret med enorale optagelser af incisiver. Kliniske fotos er obliga­toriske og en vigtig del af journalmaterialet. Selve journaliseringen er yderst vigtig og straightsmile™ har udarbejdet et skema, som kan være en stor hjælp for tandlægen.

Når journalisering og samtykke er på plads, kan tandlægen oprette casen på straight­smile.dk og dermed bestille det apparatur, der ønskes. Hvis der bestilles ClearStep™ Aligner, modtager tandlægen et digitalt 3D set-up, som skal godkendes inden apparaturet produceres. Ud fra denne opsætning kan tandlægen se, hvor mange steps (1 step = 4 aligners) der estimeres nødvendige ved behandling. Desuden modtager tandlægen et skema, der viser hvor meget interproximal reduktion, der skønnes nødvendig ved behandling. Ved godkendelse fremsendes ClearStep™ apparaturet typisk i løbet af en uge til tandlægen. Ved LiteWire™ bestilling sendes en komplet kasse med studiemodeller, læbeholder, brackets i skinner til indirekte bracket bonding samt NiTi wires, ligaturer samt ortovoks. Sammen med det komplette sæt instrumenter, der følger med kurset, har tandlægerne alt, hvad de skal bruge til at starte LiteWire™ behandlingen med det samme.

Typisk behandlingsforløb

Når apparaturet er afleveret vil patienten typisk blive set ca. hver 3. uge ved LiteWire™ behandling og hver 4. uge ved ClearStep™. Tandlægen kontrollerer interproximal kontakt og reducerer denne hvis nødvendigt. Efterhånden som tænderne finder deres nye position skiftes til kraftigere NiTi wires i LiteWire™ behandlingen, som typisk afsluttes med en powerchain inden aftryk til retainer. Retainers bestilles i samme ordreflow på straightsmile™ hjemmesiden og kan genbestilles senere såfremt nødvendigt. Undervejs i behandlingen kan tandlægen altid kontakte straightsmile™ via dialogknappen på ordren, hvor der kan lægges billeder og tekst op til vurdering af, hvordan behandlingen forløber. 

Tandlæge Lennart Jacobsen

Lennart Jacobsen er uddannet fra ­Aarhus Tandlægeskole i 2003 og ansat på Colosseumklinikken, Kongens Nytorv i København. Lennart beskæftiger sig med anterior tandretning, okklusale rekonstruktioner og æstetisk rehabilitering, hvor tandretning ofte indgår som en præ-­restorativ behandling. Lennart Jacobsen etablerede tandretningskonceptet LiteWire, der i 2017 blev en del af straightsmile™, som også omfatter clear aligner systemet ClearStep samt både fast og aftageligt retention. 

Bracket bonding på under 10 minutter

LiteWire brackets sættes op i laboratoriet og bondes indirekte på tænderne ved hjælp af skinner. Det garanterer en præcis placering af hver bracket og tager typisk under 10 minutter. 

Relaterede artikler