3M RelyX UNIVERSAL resincement forenkler arbejdsgangen for cementeringer

Mange klinikker anvender i dag både en selvadhærerende resincement som fx 3M™ RelyX™ Unicem og et adhæsivt cementsystem som fx 3M™ RelyX™ Ultimate kombineret med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.

Den nye cement 3M™ RelyX™ Universal Recincement kan bruges på begge måder. I rigtig mange situationer kan du bruge den som selvadhærerende resincement og i situationer med behov for ekstra bindingsstyrke fx ved dårlig retention, inlay/onlay og Marylandbroer kan du forøge bindingsstyrken ved at kombinere med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv.

Banebrydende sprøjte
Ved anvendelse af traditionelle automixsprøjter skal den brugte spids forblive på automixsprøjten til næste gang, cementen anvendes. Den nye RelyX Universal sprøjte lukker selv helt automatisk, og spidsen kan derfor tages af umiddelbart efter cementeringen. Det gør det nemmere på hygiejnisk måde at opbevare sprøjten til næste behandling.

Selve sprøjten er på størrelse med en flow-sprøjte, og spidsen på mikro blandespidsen er meget tynd og fungerer også som en intraoral spids. Ved cementering af rodstifter kan du påsætte en lang, tynd forlængerspids, så materialet let kan appliceres i rodkanalen.

Sprøjten er ergonomisk, og der er  50 % mindre spild af plastik pr. applicering.

2-i-én
Hvis man har flere cementer på klinikken, oplever en del tandlæger usikkerhed om, hvad der skal anvendes hvornår. Personalet skal vide, hvad der skal anvendes sammen, og hvordan materialerne skal håndteres. Med adskillige forskellige cementer på klinikken er der også en risiko for, at materialer, der ikke anvendes inden for holdbarhedsperioden, må kasseres.

Med RelyX Universal får du ’2 cementer i 1’. I rigtig mange situationer vil bindingsstyrken, når cementen anvendes alene som selvadhærerende, være tilstrækkelig. I stedet for en ekstra cement til adhæsive opgaver kan RelyX Universal kombineres med Scotchbond Universal Plus – det betyder færre materialer, der skal være på lager.

De to produkter udgør et komplet system fri for BPA-derivater, og et system, hvor adhæsivet bliver hærdet af cementen, så du kan undgå separat polymerisering af adhæsivet. 

Derudover anvendes Scotchbond Universal Plus også som adhæsiv til almindelig fyldningsterapi. Det betyder færre materialer, der skal være på lager og mindre risiko for fejl ved anvendelse. 

Er det svært at fjerne overskud?
Mange tandlæger oplever, at det kan være svært at fjerne overskud af cement. Det har været et mål for 3M at gøre dette nemmere i den nye cement. Nem fjernelse af overskud er opnået ved en optimering af flydeevnen og et nyt initiatorsystem. Den blandede cement flyder nemt ved applicering og når restaureringen indsættes, men stopper med at flyde, når presset fjernes. Det betyder, at cementen forbliver omkring præparationsgrænsen. Den nemme fjernelse af overskud er bekræftet af tandlæger, der har arbejdet med cementen inden introduktion.

Det anbefales at spotbelyse cementen i 2-3 sekunder per overflade, hvorefter overskuddet kan fjernes. Vær opmærksom på, at dette er længere tid end for RelyX Unicem og RelyX Ultimate.

For bedste æstetiske resultat kan overskud fjernes inden polymerisering, og det marginale område kan dækkes af glyceringel under polymerisering for at forhindre iltinhibering.

Cementerer du glaskeramik eller zirkonia?
RelyX Universal Resincement kan anvendes til praktisk talt alle indikationer for dualhærdende cementer.

Cementen alene har en rigtig høj binding til emalje, metal og dentin, og den indeholder funktionelle adhæsive monomerer, som giver en høj selvadhærerende binding til zirkonia.

Det nye initiatorsystem betyder, at bindingsstyrken ved ren kemisk hærdning er på niveau med bindingsstyrken efter lyspolymerisering.

Ved behov for ekstra adhæsion kan cementen kombineres med Scotchbond Universal Plus. Dette adhæsiv indeholder MDP og silan, og det kan derfor anvendes som primer på alle restaureringsoverflader, så ekstra flasker med silan og zirkoniaprimer ikke er nødvendige. Ved cementering af flussyreætset glaskeramik vil man få en binding på niveau med den adhæsion, der opnås ved separat silanisering og konventionelt adhæsiv (1).

Mindre spild
Den lille, orange mikro blandespids betyder signifikant reduceret spild af cement sammenlignet med spidsen på en standard automixsprøjte. Og da den nye sprøjte med 3,4 gram samtidig har en mere effektiv doserings- og leveringsmetode kan denne sprøjte give et sammenligneligt antal applikationer sammenlignet med traditionelle automix systemer.

Dental Advisor har målt antal applikationer. Afhængig af størrelsen på restaureringen får du mellem 15 og 20 applikationer med RelyX Universal Resincement. .

Klik her for at hente Dental Advisor rapporten.

Til hvilke indikationer kan du med fordel anvende cementen uden og med adhæsiv?
Det vil være den aktuelle kliniske situation, der afgør hvilken cementeringsmetode, der er bedst.

3M foreslår at anvende cementen som selvadhærerende ved cementering af stifter, kroner og broer. Hvis der er dårlig retention, kan den kombineres med Scotchbond Universal Plus.

Ved cementering af inlays/onlay anbefales det at kombinere med Scotchbond Universal Plus. Selektiv ætsning af emaljen vil give en øget binding til emalje.

Ved præparationer kun i emalje som fx facader og ætsbroer anbefales total-etch.

Se den fulde vejledning i brugsanvisningen.

Se video med den nye banebrydende sprøjte

Hent klinisk case med 3M RelyX Universal Resincement lige her. 

Har du fået lyst til at vide mere? Klik her.

(1) Shear Bond Strength of a New 3M Universal Adhesive to Glass-Ceramic (Lithium Disilicate), Prof. Dr. B. Van Meerbeek, University of Leuven, Belgium, Final Report to 3M, 2020

Relaterede artikler