Test af klinikkens autoklaver

COVID-19 pandemien har givet et skærpet hygiejnefokus på landets tandklinikker, og vi oplever at mange klinikker spørger ind til bestemte procedurer eller gerne vil være sikre på, at det de gør lever op til reglerne. Et af de områder, vi ofte bliver spurgt om, er kontrol af sterilisationsprocessen. Vi deler her svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Det er et krav at instrumenter, der klassificeres som kritiske og er til flergangsbrug, gennemgår rengøring, desinfektion og sterilisation inden instrumenterne anvendes til næste patient. For at sikre korrekt steriliserede/sterile instrumenter er det vigtigt, at alle autoklaver på klinikken kontrolleres.

Kontrol af sterilisationsprocessen er beskrevet i NIR for tandklinikker, pkt. 14.9.3.

Det har i praksis vist sig, at der er mange spørgsmål med hensyn til antal prøver, anbringelse af disse i autoklaven, dokumentation m.m., så i det følgende får du svar på de oftest stillede spørgsmål. 

Ofte stillede spørgsmål og svar

Skal DAC’en også kontrolleres?

Ja, DAC’en er også en autoklave og skal kontrolleres på samme måde som de øvrige autoklaver på klinikken – altså både dagligt med kemiske indikatorer og hver 3. måned med biologiske prøver.

Hvor mange kemiske indikatorstrips skal vi bruge til den daglige test?

Bruges indikatorstrips som Sterigage eller TST-strips, er antallet afhængig af autoklavens størrelse. Placer strips’ene de steder, hvor dampen har vanskeligst ved at nå, fx inde i en autoklavepose, i en kassette etc. Variér gerne placeringerne hen over ugen, så I både får testet på alle hylder og i alle slags indpakninger. Til kontrol af DAC’en behøver man kun 1 strip, der fx holdes på plads i DAC-holderens klemme.

Hvordan aflæser vi strips, der fx har ligget i en endo-kassette?

Det er nødvendigt at åbne kassetten, fjerne og aflæse strippen. Den åbnede kassette må så pakkes på ny og resteriliseres. Alternativt placeres strippen i en kassette, der skal anvendes umiddelbart efter autoklavekørslen.

På vores klinik har vi valgt at bruge Helix-test – kan vi også bruge den i DAC’en?

Nej, en Helix test kan kun anvendes i en B-autoklave og skal bruges i et tomt, opvarmet autoklavekammer om morgenen. Helix-testen simulerer de sværeste sterilisationsbetingelser, da den imiterer et langt, smalt hulrum i et instrument. Én Helix-test er derfor tilstrækkelig til den daglige kemiske test af jeres B-autoklave.

Hvordan dokumenterer vi, at vi har udført vores autoklavetest?

I kan fx dokumentere, at I har kørt og vurderet den daglige kemiske test i en elektronisk kalender – alternativt på en papirkalender – ved at angive jeres initialer. Ved den kemiske test er det kun et krav at der er én medarbejder der kontrollerer at kravene til processen er opfyldt. Når den biologiske test foretages i en inkubator – Attest - er der krav til, at der skal være to medarbejdere, som kontrollerer, at processen er forløbet korrekt og derfor 2 initialer til dokumentation. Hvordan I vælger at gøre på jeres klinik er op til jer, blot I kan dokumentere jeres tests.

Hvordan udføres den biologiske test med Attest biologiske sporeprøver og kan det betale sig at gøre det selv på klinikken?

Proceduren, som er gældende for alle typer biologiske tests, er beskrevet i NIR for tandklinikker (se starten) – brug minimum 3 sporeprøver i de store autoklaver, mens 1-2 stk. i DAC’en er tilstrækkeligt. Skriv et bogstav/tal på hver sporeprøve og samme bogstav/tal registreres så i logbogen, hvor man skriver hvor den enkelte sporeprøve har været placeret. Efter sterilisation fjernes sporeprøverne, køler af og undersøges for vækst ved dyrkning i en inkubator. En sporeprøve fra pakken, som ikke er steriliseret, tjener som kontrol. Resultatet kan aflæses efter 24/48 timer, hvis du anvender det originale Attest system med Attest inkubator 118, mens du med det nye Attest Super Rapid-system og den avancerede Auto-reader kan få resultatet efter kun 24 min. Auto-reader 490 inkubatoren har en mængde smarte features, men er heller ikke helt billig. Efter aflæst test udfyldes log-bogen med resultat og 2 initialer.

Attest systemet, der i dag anvendes på rigtig mange klinikker, er ofte billigere i brug end andre biologiske testsystemer. I er velkomne til at kontakte os for en udregning af, om det kan betale sig at skifte til Attest på netop jeres klinik sammenlignet med den måde I tester på i dag.

Hvor lang tid skal vi gemme resultaterne af vores tests?

Der er ingen fast angivet gemmetid, men for at dokumentere, at I har styr på de daglige og de kvartalsvise tests, så anbefaler vi at I gemmer de kemiske indikator-resultater i minimum 3 måneder.

Anvendes Attest som biologisk testsystem, så skal sporeprøverne IKKE gemmes fysisk, men blot aflæses af 2 personer og resultatet føres i en log-bog med 2 Initialer. Alternativt kan tages foto af de kørte sporeprøver, som indlæses i journalprogrammet – det er dog stadig vigtigt at det fremgår at der er to personer, der har aflæst resultatet. Gemmetid for de biologiske tests-resultater er heller ikke angivet, men man bør minimum gemme de seneste 5 års resultater, da det er fristen for at klage over behandlingen på klinikken, herunder over de infektionshygiejniske forhold.

Interesserer Styrelsen for Patientsikkerhed sig for test af vores autoklaver?

Ja. Test af autoklaver er noget af det STPS kigger på. I 2020-målepunkterne indgår interview og gennemgang af dokumentationen vedrørende de kemiske og de biologiske kontroller af autoklaver som punkt 14 og 15 jf. Målepunkter til tandklinikker 2018-2020 fra STPS.

Køb indikatorer og tilbehør til test af autoklaven

Biologiske indikatorer

Attest

Kemiske indikatorer

Sterigage
TST strips
MELAcontrol Helix-test
TopDent Helix test

Relaterede artikler