Laminate Butler - din hjælper til mere komplicerede behandlinger

Giver overblik når flere implantater, kroner eller facader skal placeres/cementeres i én seance.

En af udfordringerne ved kliniske procedurer med mange enkelt-komponenter er at sikre, at der er styr på de enkelte dele og at de ligger i den rigtige rækkefølge, så håndtering fra klinikassistent til tandlæge foregår korrekt. Det kan fx være i forbindelse med isættelse af flere implantater eller cementering af flere facader, kroner eller broer i samme seance.

Med LaminateButler er det muligt at lægge alle enkeltdele i korrekt orden på en autoklaverbar silikone-organizer med rum svarende til tændernes placering i tandbuen. LaminateButler kan klargøres, fyldes og - hvis det ønskes - steriliseres med indhold inden patienten kommer.

LaminateButler med indhold kan også beskyttes med det autoklaverbare plastlåg, så indholdet ikke kontamineres.

Facader, kroner og broer

LaminateButler giver klinikassistenten mulighed for at holde alle enkeltdele organiseret på den sterile organizer under bonding- og cementeringsproceduren.
Når buen vendes mod tandlægen svarer faconen til patientens tandbue. De individuelle elipseformede rum svarer til tændernes placering i tandbuen og øger sikkerheden for at den rigtige restaurering cementeres på den rigtige tand.

Dentale Implantater

Ved implantatbehandling skal der holdes styr på mange forskellige enkeltdele som fx skruer, abutments og kroner. LaminateButler giver mulighed for at alle de steriliserede dele modtaget fra laboratoriet præsenteres enkelt og forudsigeligt under behandlingen ved stolen, idet diverse skruer, abutments og kroner ligger i den rigtige orden. 

I det sterile, kirurgiske arbejdsfelt er dette en enkel måde at forbedre effektivitet og orden på.

Stain & Glaze organizer

LaminateButlers ideelle sorte kontrastfarve og glatvæggede rum gør den velegnet til opbevaring og dispensering af de anvendte glaze og stain farver. De enkelte rum er dybe nok til at man i samme rum kan vurdere forskellige grader af den valgte farves intensitet.

Blandeblok

LaminateButlers glatte bagside kan bruges som blandeblok til mange dentale materialer.

Relaterede artikler