Odonton

-Et naturligt valg

Odonton-anlæget renser vandet for alle sygdomsfremkaldende mikroorganismer og vira. Derved beskyttes patienter og personale mod legionellasmitte.
Odonton producerer selv den nødvendige mængde behandlet vand til buffertanken og cirkuler vandet ud forbi aftapningsstederne døgnet rundt for at sikre, at vandet ikke er stillestående. I processen cirkulerer vandet gennem et UV-anlæg og bliver efterfølgende filtreret i et sterilfilter. Dette sikrer en høj vandkvalitet og er samtidig med til at sikre udstyr mod tilkalkning.

Den store regulerende pumpe kan nemt pumpe vandet op i flere etagers højde, anlægget behøver derfor ikke være placeret i samme niveau, som hvor forbruget finder sted.

Vil du vide mere?

Har du brug for rådgivning? Jens K. Petersen og Peer Schneevoigt har indrettet tandlægeklinikker siden 1990, og med deres mere end 50 års erfaring tilsammen er du i trygge hænder. Lad os hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til din klinik.

Dine fordele

  • Et centralt vandbehandlingsanlæg, der fjerner legionella, alle sygdomsfremkaldende mikroorganismer og vira
  • Et naturligt valg i forbindelse med ISO-certificering og generel kvalitetssikring af klinikkens vandkvalitet
  • Undgår dryppende instrumenter 
  • Omvendt osmose membranfiltrering
  • UV-desinfektion og 0,2 μ sterilfilter
  • Integreret 100 liter reservoirtank og direkte aflæsning af ledningsevnen via display
  • Prøvehane på recirkulationsslange
  • Eliminerer biofilm og kimdannelse ved eventuelt "stillestående" vand i større rørsystemer med daglig desinfektion (option)

Odonton er velegnet til større klinikker og har en kapacitet på 50-200 liter i timen.