Valg af indirekte restaureringsmateriale - Hørning

Hvad skal vi vælge hvornår – og hvordan er de korrekte procedurer?


Zirkonium, E-max, Empress, Cromcobolt, guld, titan… antallet af materialer, vi kan bruge til at fremstille kroner og broer af, eksploderer i disse år. Det giver mange nye spændende muligheder, men det øger også risikoen for at vælge det forkerte og håndtere det på en forkert måde!

Målgruppe
Tandlæger

Indhold
Dette kursus er tænkt som en klinisk guide, deltagerne kan tage med hjem og bruge på klinikken. Tandlæge Jan Frydenberg Thomsen giver med udgangspunkt i cases en oversigt over materialerne, vi kan vælge mellem, belyser fordele og ulemper og viser, hvor du skal passe på.

I anden del af kurset går vi i dybden med den korrekte forbehandling af disse materialer - herunder får du også viden om, hvad man absolut ikke må gøre! Derefter gennemgår vi cementeringsvalg og cementeringsprocedure for de forskellige materialer.

Efter kurset har du helt styr på:

  • Valg af det rigtige materiale i kommunikationen med laboratoriet (og ikke lade det være op til teknikeren).
  • Håndtering af dine forskellige krone- og brotyper mht. forbehandlingen.
  • Valg af den rigtige cement og udføring af korrekt cementeringen.