Skal vi til Apex - og hvad skal vi egentlig der? - Hørning

Et oversigtskursus med fokus på moderne materialer, metoder og muligheder.


Vejen til apex kan være lang, trang og vanskelig.
• Hvordan finder vi relativt nemt vej – og med hvad?
• Når vejen er banet - hvordan får vi så gjort bedst muligt rent – hvad kan hjælpe os?
• Når vi skal lukke efter os – kan vi måske fylde rimelig forudsigeligt i 3D - og med hvad?

MTA er et særdeles veldokumenteret og velegnet materiale i den endodontiske praksis.
• Hvornår og hvor kan vi bruge det – og hvordan?

Kurset vil være en blanding af baggrundsviden og handson med mulighed for selv at prøve kanalpræparation og rodfyldning med varmt flydende guttaperka.

På kurset gennemgås endvidere en meget brugbar model til vurdering af sværhedsgraden ved en endodontisk behandling. Modellen hjælper med at vurdere, om du selv skal gå i gang – eller om det i virkeligheden var bedre/nemmere at henvise.

Nøgleord: ultralyd, skylning, 3D rodfyldning, MTA, forstørrelse, nye bevægelser, dagligdags endodonti.