Orale slimhindelidelser og patologi - Glostrup

Som tandlæge og tandplejer støder vi af og til på slimhindelidelser i klinikken, men vi ser dem ikke ofte nok til at kunne differentiere imellem dem.


På dette kursus vil vi fokusere på nogle af de vigtigste og mest sete orale slimhindelidelser og derved give bedre mulighed for at diagnosticere lidelserne, når patienterne kommer på klinikken. Der vil dels være en repetition af oral patologi så som forandringer i mundslimhinden forårsaget af eksempelvis rygning, infektioner, benigne slimhindetumorer, tumorlignende tilstande og tungesygdomme m.m. Vi vil se på, hvornår der kræves særlig opmærksomhed, især i forbindelse med diagnosticering af orale maligne tilstande og prækankroser. Endvidere kan flere lægemidler forårsage orale slimhindeforandringer, og eksempler på disse vil også blive 
omtalt.

Behandlingsmulighederne af de forskellige patologiske tilstande vil blive omtalt.