Kundeservice og arbejdskultur på tandklinikken - Glostrup


Målgruppe
Alle der interesserer sig for god kunde- og patientservice og arbejdskultur.

Indhold
På dette kursus beskæftiger vi os med god kunde- og patientservice, samt hvorfor det hænger tæt sammen med god arbejdskultur og et godt arbejdsmiljø. Hvad er din rolle, hvordan kan du med få virkemidler bidrage til en bedre kundeoplevelse og tilmed spille dine kolleger gode – og selv gå glad på arbejde!
Vi ser på, hvorfor der er god forretning og konkurrencekraft i at have en god arbejdskultur og en god kundeservice. Vi berører også hvordan Covid-19 (måske?) har ændret og påvirket vores arbejdsgange og derfor potentielt også vores samarbejde indbyrdes og med patienterne.

Hvilke elementer indgår i den gode kunde- og patientservice?

  • Kommunikation og håndtering af patienten, herunder den ”besværlige” eller utilfredse patient.
  • Skal alle patienter behandles ens?

Hvad rummer arbejdskultur?

  • Definition
  • Værdier og handlinger – er der en sammenhæng?
  • Hvordan får du interne strukturer på plads, der sikrer fokus på understøttelse af den gode og konstruktive arbejdskultur?
  • Er der plads til forskellighed?

Efter kurset har du helt styr på:

  • Konkrete værktøjer og input til tiltag, der allerede dagen efter kurset kan hjælpe dig til at være en endnu bedre kollega og – ikke mindst – yde en endnu bedre service over for dine patienter.
  • Nye ideer til forskellige tiltag på arbejdspladsen, der bidrager til den gode arbejdskultur.
  • Nye vinkler på din kommunikation og adfærd over for både dine kolleger og patienter.