Klinikassistentens rolle - Hørning

– ved optagelse af den medicinske anamnese og ved smertebehandling.


Målgruppe
Klinikassistenter

Indhold
Optagelse og opfølgning af patientens medicinske anamnese er ofte én af klinikassistentens mange opgaver på en tandlægeklinik. Anamnestiske oplysninger, som patienten udfylder, samt de spørgsmål, du stiller, er altafgørende for at afdække eventuelle medicinske problemstillinger og iværksætte eventuelle forholdsregler før tandlægebehandling. Dette kursus tager udgangspunkt i anamnese-skemaet med gennemgang af de forskellige punkter, man spørger ind til, samt hvilke problemstillinger man gerne skal afdække herved.

Det er ofte også klinikassistenten, der giver post-operativ information og/eller har kontakt til patienten vedrørende evt. mangelfuld effekt af den ordinerede behandling. Det er derfor vigtigt, at man som klinikassistent kender til de forskellige smertestillende midler og deres mulige bivirkninger.

Efter kurset har du helt styr på:

  • Optagelse og opfølgning af patientens medicinske anamnese
  • Smertestillende midler og deres mulige bivirkninger