Kirurgiske PA-behandlinger og Peri-implantitis - Scandic Aarhus

Mange patienter har brug for kirurgisk behandling af profunde pocher, furkaturinvolverede molarer, gingivale retraktioner og periimplantær sygdom.


Dette kursus henvender sig til alle tandlæger og tandplejere, der gerne vil have styr på den kirurgiske behandling af disse tilstande. På kurset fortæller Lone Sander og Mette Rylev bl.a. om mulighederne for regeneration af tabt fæste omkring tænder
og tabt knogle omkring implantater.

På kurset kommer vi detaljeret omkring følgende emner:

  • Indikationer for anvendelse af parodontal kirurgi
  • Kirurgiske metoder, teknik og materialer
  • Regenerativ kirurgi
  • Postkirurgisk forløb
  • Kroneforlængelse
  • Mukogingival kirurgi
  • Peri-implantitis fra diagnose til behandling