Kirurgiske PA-behandlinger og Peri-implantitis - Århus

Mange patienter har brug for kirurgisk behandling af profunde pocher, furkaturinvolverede molarer, gingivale retraktioner og periimplantær sygdom.


Målgruppe
Tandlæger og tandplejere.

Indhold
På dette kursus fortæller Lone Sander og Mette Rylev bl.a. om mulighederne for regeneration af tabt fæste omkring tænder og tabt knogle omkring implantater. Derudover vil der bl.a. være en detaljeret gennemgang af peri-implantitis - fra diagnose til behandling.

Efter kurset har du helt styr på:

  • Indikationer for anvendelse af parodontal kirurgi
  • Kirurgiske metoder, teknik og materialer
  • Regenerativ kirurgi
  • Postkirurgisk forløb
  • Kroneforlængelse
  • Mukogingival kirurgi