Den akutte patient - Hørning

Det er sjældent årets bedste dag, når man som patient må akut til tandlægen.
Tandpine kan være ekstremt smertefuldt og kommer altid ubelejligt. Vi har som behandlere givetvis travlt, og patienten havde helt sikkert andre planer.


Målgruppe
Tandplejere

Indhold
Selvom vi altid stiler efter at være professionelle, både med vores behandling og vores service, er det endnu mere nødvendigt ved akutte patienter – da de ofte møder op med følelserne uden på tøjet.
Vi skal i løbet af dette kursus se på de 15 mest almindelige tandpiner og få en forståelse for deres opståen, udbredelse, behandlingsforløb, prognose og patientkommunikation.
Er patienten veloplyst, får vedkommende et langt bedre behandlingsforløb, end hvis han/hun må gå i uvished om omfang, smerter og varighed. 
Kurset er også et oplæg til diskussion, hvor alles erfaringer gerne skulle være med til, at vi alle ikke behøver at opfinde den dybe tallerken. Tænk derfor gerne over dine egne udfordringer og succeser!

Efter kurset har du helt styr på:

  • Vurdering af hvor hurtigt en patient skal tilses
  • Hvor lang tid der skal afsættes til patienten
  • Hvilken type behandling der må forventes at skulle udføres
  • At give patienten en beroligende og fyldestgørende forklaring
  • At skelne mellem 15 forskellige akutte tilstande og deres symptomer
  • En struktureret tilgang til undersøgelse af akutte patienter – struktur skaber forudsigelighed og sikkerhed.