Chicago rejsekursus

Parodontologikursus og virksomhedsbesøg med introduktion til de nyeste tiltag indenfor PA-håndinstrumenter, ultralyd og airflow


Denne masterclass tager afsæt i begrebet “treatment towards health”, og hvordan vi når dette mål. Efter kurset vil du være i stand til at kunne diagnosticere/klassificere parodontal sygdom og anvende en systematisk tilgang til behandling af parodontitis.

Udgangspunktet er forståelsen af de nye sygdomsklassifikationer for parodontal- og periimplantær sundhed eller sygdom. Undervisningen er bygget op omkring diagnostik/klassifikation samt en detaljeret gennemgang af
den nødvendige systematik i planlægningen og udførelsen af behandlinger, der danner baggrund for at opnå et sygdomsfrit parodontium.

Med afsæt i cases og videnskab behandler kurset følgende overskrifter:
• Hvornår er man syg og hvornår er man rask?
• Hvilke undersøgelser og registreringer er nødvendige?
• Prognosevurdering: at bevare eller ekstrahere en parodontalt kompromitteret tand
• Planlægning af et systematisk forløb – behandlingsplanen før behandling
• Systemisk fase
• Initial behandling – revurdering og kvalitetssikring
• Korrektiv behandling – revurdering og kvalitetssikring
• Vedligeholdelse - risikovurdering
• Instrumenter: Hu-friedy, EMS m. fl.
• Journalen og tjeklisten


Undervisningen foregår som foredrag og gruppeundervisning.

 

Hu-Friedy 

Vi besøger Hu-Friedy, en af verdensmest anerkendte producenter afdentalinstrumenter. Her vil vi på et virksomhedsbesøg få indblik i produktion af bl.a. de nyeste typer af PA instrumenter samt deres vedligehold etc.

 

EMS 

Vi besøger også EMS, som vil informere om det sidste nye inden for GBT (Guided Biofilm Therapy).

Se det fulde program