Tissue management

Få kontrol over blødning og retraktion, og tag bedre aftryk og digitale scan. Kender du følelsen af at indsætte helt præcist tilpassede kroner eller broer? Så kender du garanteret også skuffelsen, når kanttilslutningen på en krone ikke er god nok og ikke passer til præparationsgrænsen. Ofte bunder problemet i aftrykket, og her kan Tissue Management-systemet fra Ultradent hjælpe.

Vi har samlet Dr. Dan Fischers bud på, hvordan du får fuld kontrol over blødning og retraktion. Det vigtigste er aftrykket primært i det gingivale sulcus-område, dvs. området omkring præparationsgrænsen. Hvis præparationsgrænsen ikke er gengivet præcist i aftrykket, kan ikke engang den bedste tandtekniker levere et optimalt stykke håndværk.

Problemløsning i to trin

Tissue Management bygger på en trinvis fremgangsmåde og fungerer efter følgende grundprincipper:

• Er hæmostase og retraktion påkrævet, kan det ikke opnås i ét trin. I første omgang skal man have kontrol over al blødning, før retraktionen kan fuldføres. Hæmostasemidler skal påføres omhyggeligt. En overfladisk påføring, såsom en imprægneret tråd eller en pasta, er ofte utilstrækkelig.

• En retraktionstråd er et sikkert hjælpemiddel til at opnå retraktion samt en udvidelse af den gingivale sulcus før aftrykstagning. Men det skal være den rigtige tråd - smidig, absorberende, og den må ikke flosse.

Dr. Dan Fischer opfandt produktet Dento Infusor til at påføre midlet i den blødende sulcus. Dento Infusor er en 1,2 ml sprøjte, hvorpå der monteres en metalkanyle med en lille børste. Denne appliceringssprøjte anvendes sammen med Astringedent - en jernsulfatopløsning som lynhurtigt får blodet til at koagulere.

Blodstandsningen vha. Tissue Management-systemet med ViscoStat er vist skematisk:
Til venstre: Med Dento Infusor indgnides ViscoStat eller Astringedent i den gingivale sulcus og bevirker herved en diffusion i de blødende kapillærer med efterfølgende koageldannelse.
Til højre: Virkningen af ViscoStat Clear foregår på en anden måde: Der koaguleres ikke, men det omgivende kollagen svulmer op og lukker kapillærerne.


Bestil ViscoStat her
 

Virksom hæmostase med lukning af kapillærerne

Astringedent er sidenhen videreudviklet og findes nu også i en højere koncentration under navnet ViscoStat, et gellignende produkt, som er endnu mere vævsvenligt. Ved påføringen med Dento Infusor dannes koagel i kapillærerne, som således tillukkes og fungerer som en prop i en flaskehals.

Det er en meget stabil måde at standse blødningen på. Ved brug af ViscoStat er det også muligt at få kontrol over kraftigere blødning i den gingivale sulcus, hvilket primært forekommer i kindtandsområdet.

En vis grad af gul-brun misfarvning på gingiva forsvinder efter et par dage. Det er imidlertid vigtigt at tage højde for følgende tre ting:

  1. Tryk til
    Når midlet indgnides (børstes) i den gingivale sulcus, skal der udøves et tilstrækkeligt tryk. Det giver måske umiddelbart ikke nogen mening, når det drejer sig om blødende væv, men kun på den måde er det muligt at påføre ViscoStat omhyggeligt i vævet. Med denne metode foregår koageldannelsen ikke på kapillærenderne, men i åbningerne som tillukkes sikkert.
  1. Sørg for fugtigt miljø
    Med Dento Infusor og ViscoStat skal man arbejde i et fugtigt miljø. Det vil sige, at den gingivale sulcus ikke må blæses tør - hverken før eller under hæmostasen. Først når hæmostase er opnået, må der skylles med vandspray, og vandet suges væk. Hvis arbejdsområdet bliver for tørt, når der suges, kan der dannes koagler, som kan hæfte sig fast og er vanskelige at fjerne.
  1. Test hæmostasen med vandspray
    En kraftig vandspray, primært ved den afsluttende klargøring, fungerer på én gang både som en rengøring og en test. På den måde kan man tydeligt se, om hæmostasen er lykkedes. Opstår der en lille blødning, gnides der igen kort. En kraftig vandspray fjerner også alt „kemisk materiale“ fra den gingivale sulcus, hvorfor interaktioner med aftryksmaterialer ikke kan opstå.


Bestil Astringedent her
 

Retraktion af vævet med Ultrapak

Når al blødning er standset - det tager for det meste under et minut - gennemføres retraktionen og udvidelsen af den gingivale sulcus. Man tager en tråd, der er god til at optage væske, er smidig og som samtidig udøver et elastisk tryk på sulcus-kanten. Ultrapak-trådene har disse egenskaber, da de - i modsætning til mange andre tråde - ikke er snoede eller flettede, men derimod strikkede og slangeformede. De er absorberende og smidige, lette at placere, virker ikke forstyrrende, men bliver liggende, som du ønsker det. Der er seks forskellige tykkelser at vælge imellem - også til 2-trådsteknikken.

Ultrapak-trådene skal kun ligge i kort tid, ca. 1-3 min, da retraktionen og udvidelsen af den gingivale sulcus allerede er startet i hæmostasefasen. Det er blot en afsluttende behandling.


Strukturen i Ultrapak forstørret: Mange små masker griber ind i hinanden og danner således et slangeformet fletværk.

Tydelig præparationgrænse med to-trins metoden

Med disse hjælpemidler kan du ”vævshåndtere” (foretage Tissue Management), så præparationgrænserne tydeligt kan ses. Ved hjælp af to-trins-metoden – først blodstandsning, herefter retraktion - opstår en stabil situation. Når trådene ilægges, er blødningen for længst standset, og der er ingen tråde, der hæfter sig på koaglet. Selve fjernelsen af trådene er problemløs.

Som tandlægen kan du udføre en god visuel kontrol før aftrykstagningen - den udvidede gingivale sulcus, hvor blødningen er standset, gør det muligt at vurdere kvaliteten af præparationen.


Bestil Ultrapak her
 

ViscoStat Clear til mindre kraftige blødninger

Tissue Management er også et godt hjælpemiddel i forbindelse med bondingprocedurer, da blod og sulcusvæske også her kan indvirke forstyrrende på behandlingen.

Da der i disse tilfælde ofte kun opstår mindre blødning, og der mest er tale om den gingivale sulcus-væske, kan der ofte arbejdes med ViscoStat Clear, en klar aluminimumklorid-gel. Gelen virker ikke koagulerende, men - takket være Dento Infusor – intensivt adstringerende og lukker kapillærerne vha. kollagen, som svulmer op.

Det er betydeligt mere effektivt at indgnide det aktive stof, der kendes fra de almindelige retraktionsmidler. Den klare gel har betydelige fordele: Der opstår ingen misfarvninger, heller ikke midlertidigt, og man kan se igennem gelen, hvis der skulle opstå blødning. Ultrapak-tråde kan anbringes direkte i den gingivale sulcus, som er gjort fugtig med ViscoStat Clear-gelen.

Populært hos tandteknikerne

Tissue Management har vundet stort indpas og også tandteknikerne er meget begejstrede, da metoden fungerer og laboratorierne modtager perfekte aftryk og fejlfrie scans fra deres tandlægekunder.

Begge parter har fordele af systemet: Færre aftryk skal tages om, hvilket spares tid, giver mindre irritation og resulterer i kroner med en bedre kanttilslutning.