Test dine hærdelamper

– tips og tricks fra Nordenta

En god hærdelampe er et af de vigtigste redskaber i de fleste tandlægers dagligdag. 
Men er din lampe god nok? Bruger du den korrekt? Og tjekker du den regelmæssigt?

Det lyder nemt at lyshærde en kompositfyldning, men der er flere steder, det kan gå galt. Overfladen på kompositmaterialet kan føles hård, men hvor fuldstændig hærdningen er nedenunder kan man ikke umiddelbart vide. Og det har stor indflydelse på fyldningens holdbarhed over tid. Cementerer du også indirekte restaureringer som fx facader med lyshærdende kompositcement, er det om muligt endnu 
vigtigere, at du har en god hærdelampe, der er kraftig nok i styrke og med tilstrækkelig dybdehærdning.

Her har vi samlet nogle tips og tricks, som kan optimere den vigtige lyshærdning på klinikken.


Vigtigt at være opmærksom på, når du skal lyshærde

Kontrol af hærdelampen
Inden du påbegynder en behandling, skal du kontrollere at der ikke sidder kompositrester fast på lyslederens endeflade og at lampen fungerer korrekt. En jævnlig kontrol af dine hærdelampers effekt bør være
standard (se mere under Test dine hærdelamper senere).

Placering af lyslederen

 • Lyslederen skal placeres så tæt på fyldningsmaterialet/kaviteten som muligt og parallelt med overfladen for at undgå energitab.
 • Hold lyslederen direkte over restaureringen og undgå så vidt muligt skyggevirkninger fra fx matricebånd.
 • Stabilisér lyslederen med fingerstøtte, og hold øje under hele polymeriseringen. Brug altid orange beskyttelsesbriller eller -skærm, der beskytter øjnene mod lyset i stedet for at kigge væk.
 • Ved større fyldninger og ved cementeringer kan med fordel bruges en lysleder med større diameter.
  Alternativt lyshærdes flere gange, hvor lyslederen flyttes lidt (overlap), så hele restaureringen hærdes.
 • Lyshærd både buccalt og lingualt fra efter at matricebåndet er fjernet.

Polymeriseringstid

 • Polymeriseringstiden afhænger både af lampens effekt og af det materiale, der skal belyses (forskellige typer kompositter i forskellige farver og opaciteter, bonding, fissurforsegling, kompositcementer m.fl.). Følg plastproducentens vejledning og lyshærd hvert lag plast den anbefalede tid ud fra den intensitet, som netop din hærdelampe har (står ofte angivet i brugsanvisningen på plastmaterialet).
 • Vær varsom med meget højintense lamper (over 1500-2000 mW/cm2), som foreskriver meget korte hærdetider (1-5 sek.), idet tilstrækkelig dybde-hærdning ikke med sikkerhed kan opnås ved få sekunders
 • hærdning for alle materialer, farver og afstande til kompositmaterialet.
 • Hærdes en dyb restaurering kan det være fornuftigt at hærde længere, i det mindste for første lag.
 • Selvom nogle undersøgelser viser at alternative hærdemetoder (”ramp”, ”step”, ”pulse” m.fl.) kan være nyttige, så viser andre undersøgelser, at lyshærdning med samme høje intensitet stadig er det bedste valg.

Minimer varmeudviklingen
En effektiv hærdelampe producerer en vis varme og undersøgelser har vist, at primært gingiva er udsat. Belysning på gingiva bør derfor undgås eller gøres så kort som muligt. Benyt flere korte polymeriseringsintervaller frem for én lang belysningstid. Selv få sekunder mellem belysningsintervallerne kan forhindre opvarmning. Køl evt. tanden ved luftpåblæsning fra 3-funktionssprøjten mens der lyshærdes.

Lysintensitet og hærdespektrum
Lysintensitet: Hærdelampens lysintensitet skal være tilstrækkelig høj.
Som tommelfingerregel angives en min. intensitet på 500 mW/cm2 og en ny lampe bør ikke have
en lysintensitet under 900-1000 mW/cm2.

Hærdespektrum:
- Fotoinitiatoren i langt de fleste kompositter er kamferquinon, der hærdes ved en bølgelængde på 410-500 nm. Alle dentale hærdelamper frigiver blåt lys, som er i stand til at hærde denne fotoinitiator.
- Ganske få komposit-produkter på markedet indeholder også fotoinitiatorer (fx Lucirin), der kræver hærdning ved lavere bølgelængde. Flere hærdelamper er derfor udstyret med forskellige LED-dioder, hvor de blå LED-dioder suppleres med dioder, som hærder ved lavere bølgelængde. Eksempler på sådanne lamper er VALO (395-480 nm), Bluephase Style (385-515 nm), D-Light Pro (400-480 nm) og Translux 2Wave (385-510).

Samlet og homogent lys, der polymeriserer i dybden: Hærdelyset bør være samlet for at undgå effekttab, når der polymeriseres i en afstand på få mm fra restaureringen. Og outputtet bør være homogent fordi hele kompositoverfladen jo skal have den samme lyskvalitet. Dette er især vigtigt at være opmærksom på, hvis din hærdelampe har forskellige farver LED-dioder.

Test selv dine hærdelamper

Lysmålere (også kaldet radiometre) giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at kontrollere effekten af dine hærdelamper. Lysmålere sammenligner ikke nødvendigvis én hærdelampe i forhold til en anden, men er nyttig, når man sammenligner sin individuelle lampe for effekttab over tid.

 • Test lysintensiteten på din hærdelampe, når den er ny – noter tallet i et skema. Lav evt. en hærdetest med komposit (se senere)
 • Tjek herefter jævnligt din hærdelampe – nogle anbefaler 1 x pr. uge andre 1 x pr. mdr. Blot vigtigt, at det bliver gjort med planlagte intervaller.
 • Hvis intensitets-værdien svarer til start-intensiteten er det fint.
 • Hvis intensitets-værdien er faldet mere end 10% fra det tidspunkt, hvor lampen var ny, bør du
  - Tjekke at dine lysledere rene – resin og plast kan nemt klæbe til enderne af dine lysledere
  - Lave en ny hærdetest med komposit – hærder lampen stadig lige så godt/dybt som tidligere?
  - Evt. skifte pæren (hvis det er en halogenlampe)
  - Evt. skifte batteri i din LED lampe

Der findes forskellige lysmålere på markedet – nogle er integreret i hærdelampen, mens andre er separate modeller. Nordenta sælger en af de mest nøjagtige af den sidstnævnte type, Bluephase Meter II fra Ivoclar Vivadent. Her en kort beskrivelse:

Bluephase Meter IIBluephase Meter II
Et præcist radiometer til hurtig og enkel måling af alle typer hærdelamper (halogen, plasma og LED) i bølgelængdeområdet 380-550 nm.
Bluephase Meter II er egnet til måling af lysintensiteter mellem 300 og 12.000 mW/cm2 samt til måling af lysstyrken (output) i mW.
Har integreret guide på bagsiden af lysmåleren til bestemmelse af diameteren af runde lysledere mellem 6 og 12 mm – diameteren skal indtastes på lysmåleren inden test og lysintensiteten kan herefter aflæses direkte på display’et.

Også hærdelamper, hvor fx LED-dioderne sidder forrest på lyshovedet kan testes med Bluephase Meter II. Her anvendes i stedet mW-programmet og den fremkomne værdi divideres med en faktor for at kalkulere lampens lysintensistet. 

Med apparatet medfølger 3 stk. AA-batterier samt detaljeret brugsanvisning.
Varenr. 14001

Bestil her

Hærdetest med komposit

Har du ikke en lysmåler på klinikken kan du teste din hærdelampes effekt ved at bruge en LC-Hærdetester. En sådan hærdetest kan også anvendes i kombination med lysmåleren. Hærdetesten viser hvor tykt et lag komposit der bliver tilstrækkelig hærdet med din hærdelampe.

Lav en hærdetest med hver af dine hærdelamper, og noter i et skema pr. lampe, hvad hærdetesten viser (i mm) samt lysintensiteten (i mW/cm2) for den pågældende lampe målt på lysmåleren, hvis du har en sådan. Dette anbefales udført, når du køber en ny hærdelampe, så du har en ”Baseline”, men man kan naturligvis også påbegyndes senere.

Herefter noteres i skemaet den ugentlige/månedlige måling, og kun hvis lysstyrken falder markant, fx mere end 10%, laves ny hærdetest.

Skema - eksempel
  Hærdelampe A Hærdelampe B Hærdelampe C
Plastprøvetest/måling på testapparat
– BASELINE 1.11.17
2,3 1200 2,2 mm 1100 2,5 mm 1000
Måling på testapparat 1.12.17   1190   1100   1000
Måling på testapparat 1.1.18   1150   1100   975
Måling på testapparat 1.2.18   1120   1070   980
Plastprøvetest/måling på testapparat 1.3.18 2,0 mm 1000 - 1070 - 975

Sådan tester du med Lysta LC-Hærdetester (varenr. 62309)

 1. Hullet i hærdetesteren fyldes med den komposit, der ønskes undersøgt. Der lyshærdes.
 2. Efter 5 min. skubbes plasten ud af hærdetesteren, og det ikke-polymeriserede plast i bunden af prøvelegemet skrabes væk med en plastspatel.
 3. Polymeriseringsdybden måles med en skydelærer. Prøvelegemet vil ofte være dybere polymeriseret i den ene end den anden side. Mål derfor både største og mindste dybde og beregn gennemsnittet heraf.
 4. Træk 1,5 mm fra gennemsnittet, idet det svarer til den dybde, som plasten vil hærde i en human tand (tanddybden)
 5. ”Tanddybden” medtager både godt og dårligt polymeriseret plast. En god tommelfingerregel er, at tilstrækkelig hærdet plast kun svarer til 60% af den omregnede ”tanddybde”.

Eksempel: Prøvelegeme 6,5 i den ene side og 4,1 i den anden. Gnm.snit 5,3 mm. 
Herfra trækkes 1,5, hvilket giver en hærdedybde i en human tand på 3,8 mm.
Den tilstrækkeligt hærdede del udgør 60%, hvilket svarer til 2,3 mm.

Ønsker du hjælp

Ønsker du en ekstern vurdering af hvor gode dine hærdelamper på klinikken er, så er der flere muligheder.

 • Kontakt din Nordentas dentalkonsulent eller en af vore serviceteknikere og få dem til at måle dine lamper, så du kender udgangspunktet for den enkelte lampe. Uden en lysmåler bør du så lave hærdetest med komposit med jævne mellemrum (se tidligere).
 • Flere hærdelampe-producenter tilbyder også at komme ud og teste dine lamper – ring til Nordentas salgskontor – tlf. 8768 1611 - så sætter vi dig i kontakt med den producent, du ønsker besøg af.
 • Det er også muligt at kontakte 3M, som har et samarbejde med Bluelight Analytics. 3Ms konsulenter kommer gerne ud på din klinik med det præcise CheckMARC apparat og måler dine hærdelamper. Baseret på disse målinger og på de materialer du bruger på klinikken, vil du efterfølgende få tilsendt en rapport, der angiver hærdetiden for de enkelte materialer med den enkelte lampe.

Nordenta, april 2018

Gitte Gadegård, produktchef, tandlæge.