Adhæsiv cementering af partielle facader

Lige siden tandbehandling blev mulig, har drømmen været at skabe æstetisk flotte, minimalt invasive og perfekt matchende fortandsrestaureringer - men kun den seneste tid har det været muligt at føre drømmen ud i virkeligheden.

Dr Eduardo Mahn, Santiago, Chile

Før fremstilling af helkeramiske kroner blev en mulighed, måtte tandlæger i mange år kæmpe med opaciteten i MK-kroner. De keramiske materialer har imidlertid hidtil ikke haft tilstrækkelig styrke til at være egnede til mindre invasive behandlinger.

Med tiden blev porcelænsfacader en mulighed. Facade-præparationer er meget mindre invasive end kronepræparationer – men en form for præparation er ikke desto mindre stadig nødvendig. Desuden er det nødvendigt at designe facaderne på en sådan måde, at de dækker hele facialfladen. Med de fremskridt, der nu er sket inden for keramikteknologi og kompositcementer, er det muligt at fremstille partielle facader og cementere dem uden problemer.

Partielle facader er porcelænsfacader, der kun dækker den del af tanden, der mangler, enten pga. traume eller slid. Derfor er det kun nødvendigt med en delvis præparation eller slet ingen.

Denne metode er blevet mulig af to grunde:

  1. Der er kommet nye keramiske materialer på markedet. Teknikerne kan nu opbygge alle former for keramiske restaureringer. De kan vælge at anvende et  fluorapatit-keramisk materiale som IPS e.max Ceram eller at presse restaureringen fra en højtranslucent ingot som Opal- eller HT- ingots i IPS e.max Press produktsortimentet.
  2. Kompositcementerne er forbedret. Der findes i dag et stort udvalg af moderne, æstetiske cementer på markedet. De fås i mange farver og grader af lysintensitetet, der kan matche den naturlige tand, som skal behandles med en hel- eller partiel facade. Desuden indeholder kompositcementerne nyudviklede fotoinitiatorer, som forbedrer hærdeegenskaberne og farvestabilteten på lang sigt.

Valget af keramisk materiale afhænger af defektens størrelse og/eller de optiske effekter og den stabilitet, tandlægen ønsker at opnå. Den lagvise teknik vil oftest være det første valg til tænder, der kræver flere optiske effekter. Ved fremstilling af større partielle facader, der ikke kræver specielle effekter, men omfatter hele incisalkanten, er et høj-styrke keramisk materiale som lithium-disilikat en mulig løsning.

Når det kommer til valg af cement til facader og partielle restaureringer, må Variolink Veneer fra Ivoclar Vivadent være førstevalget for mange tandlæger. For kort tid siden blev efterfølgeren, Variolink Esthetic, lanceret. Effekt-farve konceptet, der omfatter 5 farver, gør det muligt for tandlægen at justere farveeffekten på restaureringen, så den fremstår mere varm eller lys, alt efter behov. Desuden kan farveeffekten tjekkes inden den endelige cementering ved hjælp af try-in pastaer, der svarer til Effect farverne. Kompositcementen indeholder den nyligt patenterede fotoinitiator Ivocerin, som sikrer cementen langtidsholdbar farvestabilitet. Derudover er Variolink Esthetic let at bruge, da materialet har en fleksibel, situationsafhængig konsistens, som også gør detlet at fjerne overskud.

Den kliniske rapport nedenfor beskriver cementering af to partielle facader med Variolink Esthetic LC i farven "Warm".

Klinisk case

En 46-årig mandlig patient kom på vores klinik med ønsket om at få erstattet sin 20-år gamle Mirage partielle facade. Han var overbevist om, at facaden skulle udskiftes pga. sliddet på nabotanden (1+, fig. 1 og 2).

Fig. 1: Situationen før behandling. Fig. 2: Close-up af situationen før behandling

Det blev besluttet at anvende partielle facader for at forbedre situationen. Fig. 3 viser den præparation, der blev foretaget på tænderne.Da vi modtog facaderne (IPS e.max Press HT) fra laboratoriet, anvendte vi Variolink Esthetic Try-In pastaer for at vælge en matchende cement til den endelige cementering. I denne specifikke case kunne vi opnå det bedste resultat med farven "Warm" (fig. 4 og 5).

Fig. 3: Præparerede tænder. Fig. 4 Farvevalg af kompositcementen. Fig. 5: Indprøvning af begge partielle facader

Nabotænderne blev dækket med Teflon tape. Derefter blev en plastmatricestrip placeret mellem tænderne (fig. 6). Emaljen blev ætset i 20 sek. og dentinen i 10 sek. (fig. 7 og 8), efterfulgt af skylning med vand (fig. 9).

Fig. 6: Før cementering af facaderne: Nabotænderne er dækket med Teflon-tape og separation med en matricestrip. Fig. 7: Ætsning af emaljen i 20 sek. Fig 8: Efterfulgt af ætsning af dentinen i 10 sek. Fig 9: Skylning med vandspray.

Derefter blev Adhese Universal gnubbet ind i 20 sek. (fig. 10 og 11).

Fig. 10: Applicering af Adhese Universal bindingssystem. Fig. 11: Close-up af bonding proceduren.

Variolink Esthetic LC "Warm" blev appliceret på de partielle facader, før de blev anbragt på tænderne (fig. 12 og 13). Overskud af cement blev omhyggeligt fjernet med en børste før lyshærdning (fig. 14).

Fig. 12: Applicering af Variolink Esthetic LC Warm på de partielle facader. Fig. 13: Cementering af de partielle facader. Fig. 14: Forsigtig fjernelse af overskud med børste.

Facaderne blev først hærdet samtidig fra begge sider i 5 sek. med to Bluephase Style hærdelamper. For at spare tid blev den endelige hærdning også foretaget med to Bluephase Style lamper, da hver side skulle hærdes i 30 sek. (fig. 16). Eftersom hærdning i dette tidsinterval med to lamper ved en intensitet på 1100 mW/cm² kan give en betragtelig varmeudvikling, er der en potentiel risiko for at forårsage skade på pulpa. Det er derfor fornuftigt at afkøle tænderne med vandspray som vist i fig. 16. Efter lyshærdning fjernes alt resterende overskud med en skalpel (blad nr. 12) (fig. 17).

Fig. 15: Lyshærdning i 5 sek. fra begge sider. Fig. 16: Afsluttende lyshærdning med to Bluephase Style hærdelamper, mens tænderne køles med vandspray. Fig. 17: Fjernelse af overskud med en skalpel (blad nr. 12)

Det endelige resultat efter fire uger er vist i fig. 18 og 19.

Fig. 18: Efter behandling. Fig. 19: Close-up af det endelige resultat efter 4 uger.

 

 

Bestil her