Nyt lagersystem sætter farten op og giver færre fejl

På Nordentas lager i Hørning har medarbejderne udskiftet papir og blyant med bluetooth scannere og mobiltelefoner. Det elektroniske system er ikke kun supereffektivt, det har også banket antallet af fejlpluk i bund.

Logistikchef Per Jensen viser rundt på det store lager i Hørning, hvorfra der dagligt sendes mere end 550 pakker ud til tandklinikker i Danmark og Norge. Rækker af blå kasser kører i et adstadigt tempo rundt på de lange samlebånd fra zone til zone, holder tilbage, når de skal, og drejer af på de helt rigtige tidspunkter. Drømmescenariet for enhver trafikant, men også for logistikchefen og lagermedarbejderne, der ved selvsyn har konstateret, hvor mange fordele det nye system giver.   
”Med det elektroniske pluksystem er vores lager kommet ind i den nye digitale tidsalder, og vi er nærmest papirløse. Den helt store forskel på det nye og det gamle system er, at det hele er elektronisk nu. Det nye lagersystem fungerer med elektroniske pluksedler i stedet for papir  og blyanter, som vi havde tidligere. Det betyder, at vi kører med stregkoder og ikke længere kun bruger øjnene til at lokalisere de rigtige varer. 
Vi laver færre plukfejl - faktisk har vi mindsket antallet af fejl med mere end 35%, noget der virkelig kommer kunderne til gode. Derudover er vi blevet mere effektive, så vi nu ekspederer flere pakker om dagen end før,” fortæller Per Jensen.  

Hurtigere end du kan koge et æg

Hastigheden er skruet gevaldigt i vejret, og fra ordren kommer ind fra webshoppen eller telefonen, til den ligger pakket og klar til afsendelse, kan der gå mindre end 10 minutter. Vælter ordrerne ind, kan det tage op til 2 timer – men ikke længere, end at kunderne stadig modtager varerne den efterfølgende dag, hvis de er bestilt inden kl. 14.30.
”Helt konkret foregår det sådan, at ordren kommer ud på vores labelprinter, hvorefter lagerpersonalet begynder at plukke varerne til ordren. Lagerpersonalet går rundt med en bluetooth scanner, der er forbundet til en telefon, de har på armen. Vi plukker ganske enkelt ved at scanne en stregkode på en label, og så får de pluk­listen op på telefonen. Der er forskellige personer, der plukker dele af den samme ordre rundt omkring på lageret, og til sidst ender den ved pakkebordet, hvor varerne bliver pakket og gjort klar til afhentning af posten,” fortæller Per jensen. 
En af de steder, hvor ændringerne har gjort den største forskel er hos medarbejderne ved pakkebordet, hvor den manuelle kontrol er blevet markant mindre.
”Nu har vi stregkoder på alle hyldeforkanter, så i stedet for at kontrollere varerne ved pakkebordet, kontrollerer medarbejderne nu på stedet, hvor de plukker varen ved at scanne stregkoden”, forklarer Per Jensen.   

Hjælp til nye medarbejdere

Fordele som flere pluk og færre fejl var ventet hos logistikchefen, men at det nye lager­system også har gjort det lettere at oplære nye medarbejdere var en positiv overraskelse.  
”Medarbejderne har alle taget godt imod det elektroniske system og har hurtigt vænnet sig til de nye arbejdsredskaber. Det har også gjort det betydeligt lettere for nye medarbejdere.
Før stod vi to medarbejdere ved pakkebordet og kontrollerede, at de faktiske varer i kasserne stemte overens med varerne på fakturaen. Det tog selvsagt tid, men det var også rigtig svært for en ny medarbejder, der ikke genkender varerne. Med det nye system skal vores medarbejdere kun koncentrere sig om tal og varenumre”, konstaterer Per Jensen. 

Et fremtidssikret lager

Det elektroniske lagersystem er egenudviklet og skræddersyet til de specifikke forhold på lageret i Hørning. Udviklingen har bl.a. resulteret i, at flere ordrer nu kan sammenpakkes, uden at det påvirker leveringstiden, så kunderne modtager færre pakker med posten.
”Andre fordele ved det nye pluksystem er, at vi er meget bedre rustet til fremtiden, da vi kan ekspedere flere ordrer pr. dag. Ved det nye pluksystem har jeg mulighed for at følge ordren rundt i systemet og dermed fordele medarbejderne til de zoner på lageret, hvor der er størst travlhed. Derudover bliver alt logget i vores ERP-system, så forekommer der fejl, kan vi meget hurtigt finde frem til fejlen og rette op på den, så det ikke sker i frem­tiden,” slutter Per jensen.