Vedligeholdelse af tandimplantater
med Labrida BioClean®

- en case af parodontolog Caspar Wohlfahrt, PhD, MS, DDS

En 30-årig patient blev for nylig behandlet med Labrida BioClean®. Han har et implantat i regio 11 efter en cykelulykke som 18-årig.

Inden for de sidste 12 måneder ses et radiologisk startende knogletab rundt om implantatet, og patienten er blevet henvist til specialist for udredning og behandling.

Baseline   
Pochemåling viser tydeligt en dyp poche (PPD = 6 mm)                                    På røntgenbilledet ses et
(BoP+) med blødning fra pochens bund                                                             knogletab på 2 mm.

Patienten er meget optaget af den æstetiske situation og er bange for at miste implantatet.

Inden behandling er det vigtigt at tage stilling til følgende spørgsmål:

  • Er kirurgi en mulighed allerede på dette stadie af mild peri-implantitis, og er det i så fald tilstrækkeligt forudsigeligt? Kan patienten garanteres, at en æstetisk blødtvævs-komplikation vil kunne undgås?
  • Skal man blot forholde sig passivt og vente på, at kirurgi er den eneste mulighed?
  • Vil det være interessant at overveje et ikke-kirurgisk behandlingsalternativ?

Det blev besluttet at behandle patienten med Labrida BioClean® i 2 minutter i et oscillerende vinkelstykke. Efterfølgende blev der skyllet med sterilt saltvand.
Patientens mundhygiene var optimal allerede inden behandlingens påbegyndelse.

Behandling med Labrida BioClean

Den kliniske situation efter 4 uger

4 uger efter behandling   4 uger efter behandling
Notér den udtalte reduktion af de kliniske tegn på inflammation efter kun én enkel behandling med Labrida BioClean®.

 

Den kliniske situation efter 3 måneder

Denne patient kaldes nu ind til vedligeholdelsesbehandling med Labrida BioClean® hver tredje måned, og der er håb for, at dette vil gøre det muligt helt at undgå kirurgi i den kritiske æstetiske zone. 

3 måneder efter behandling   3 måneder efter behandling
Pochedybden er på 4 mm med kun minimal                  Vedligeholdelsesbehandling med Labrida BioClean® 
blødning ved sondering (BoP = 1)                                                                                                        

 

Den kliniske situation efter 6 måneder

Billederne herunder viser den kliniske situation 6 måneder efter initial behandling og 3 måneder efter sidste recall.

Røntgenbillede
Røntgenbillede efter 6 måneder uden tegn på progredierende knogletab.

Efter 6 måneder   Efter 6 måneder
Ingen tegn på inflammation.                                                  Pochedybden er på 3 mm, ingen BoP.

Efter 3 måneder   3 måneder
Pochedybden er på 1 mm, ingen BoP.                                       Pochedybden er på 1 mm, ingen BoP.

Der ses sunde parodontale forhold i regio 11 med kun miminale pochedybder, ingen blødning ved sondering og uden tegn på progredierende knogletab.

Denne patient kaldes nu ind til vedligeholdelsesbehandling hver 6. måned, og behandling med Labrida BioClean® vil blive foretaget, hvis der er kliniske tegn på inflammation ved recall.

Patientens mundhygiejne vil blive fulgt nøje og om nødvendigt, vil der blive fulgt op med en individuel hygiejneinstruktion.

Vedligeholdelse af tandimplantater er nøglen til langsigtet succes!

Køb her       Læs mere om Labrida BioClean