Klinisk studie: Oral probiotika kan være effektiv i forebyggelsen af oral candidose

Oral probiotika, gavnlige mælkesyrebakterier, danner en ny strategi til at understøtte forebyggelse og behandling af biofilmassocierede sygdomme så som marginal parodontitis, gingivitis og sågar oral candidose. I stedet for at bekæmpe specifikke genotyper ved hjælp af antibiotika og antimykotika viser forskningen, at det kan være gavnligt at påvirke den orale ubalance med ”gode” bakterier.

Birgitte og Mette

Birgitte Grønvald,       Mette Rose Jørgensen
Country Manager,      Tandlæge, ph.d
Sunstar Denmark

Tekst: Sunstar Danmark // Grafik og Foto: Sunstar og tandlæge, ph.d, Mette Rose Jørgensen

Oral probiotika er nu langt om længe blevet anerkendt som et supplement i behandlingen af patienter med marginal parodontitis. Yderligere har et nyere større klinisk studie, foretaget af forskere fra Københavns Universitet, vist, at oral probiotika kan være effektiv i forebyggelsen af oral candidose (gærsvampeinfektion i mundhulen). Studierne blev alle foretaget med de unikke og patenterede bakteriestammer af typen Lactobacillus reuteri Prodentis® (GUM® PerioBalance ®, BioGaia®). 

Kontrolplade og forsøgsplade

I ovennævnte studie var 215 ældre plejehjemsbeboere bosiddende i det sydlige Sverige inkluderet (60-102 år). Studiet havde et randomiseret dobbeltblindet placebokontrolleret design. Over en periode på 12 uger indtog forsøgsdeltagerne to sugetabletter dagligt (morgen/aften). Resultaterne viste, at gruppen, som indtog sugetabletterne indeholdende Lactobacillus reuteri Prodentis ®, havde en statistisk signifikant lavere mængde potentielt sygdomsfremkaldende gærsvampe i spyt og plak, sammenlignet med placebogruppen. 

Percentage of high Candida counts in saliva

“Effect of Probiotic bacteria on Oral Candida in Frail elderly “ af Kraft-
Bodi E, Jørgensen Mette Rose, Keller M.K, Kragelund C, Twetman Svante

En af forskerne bag studiet er tandlæge, ph.d., Mette Rose Jørgensen, Afd. for Oral Patologi og Medicin, Københavns Universitet. Hun har i samarbejde med blandt andre Svante Twetman foretaget flere forskningsprojekter, inden for oral probiotika og hæmning af opportunistisk patogene gærsvampe, med lovende resultater. Her ses fra laboratoriestudie et billede af (1) en kontrolplade med seks forskellige gærsvampearter uden laktobaciller, og (2) en forsøgsplade med de samme seks forskellige gærsvampearter og med L. reuteri i det nederste vækstmedielag (agar). Billederne viser tydeligt, hvordan L. reuteri kan hæmme væksten af gærsvampene blandt andet ved syreproduktion (lavt pH) og brintoverilteproduktion. 

Billede af mundhule med gærsvampeinfektion. Det er vigtigt at understrege,
at det er gærsvampeinfektioner som denne, vi forsøger at forebygge med probiotika ved at hæmme væksten
af gærsvampene, inden de når at lave infektion i slimhinden.

Andre studier har også vist, at plakniveau og gingival inflammation minimeres ved anvendelse af L. reuteri. 
”Vi oplever, at flere og flere klinikker arbejder med GUM PerioBalance i forbindelse med PA-behandling. L. reuteri er med til at forbedre resultatet dels ved at forhindre koloniseringen af specifikke patogener og dels ved at udnytte deres antimikrobielle og antiinflammatoriske egenskaber,” siger Birgitte Grønvald, Country Manager, Sunstar Denmark og uddyber:
”Studier viser tydeligt, hvordan L. reuteri inhiberer specifikke periopatogener så som Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum og Aggregibacter actinomycetemcomitans. Dette ses bl.a i et klinisk studie3, hvor L. reuteri probiotika viste sig at have signifikant effekt og blev anbefalet som supplement til SRP.

Reduktion af subgingival pathogen

”Jeg har arbejdet med oralt probiotika de sidste 8 år, og  det er interessant at se, hvordan hele mindsettet har forandret sig, både på klinikbasis men tydeligvis også hos den almene borger. Vi er i dag mere oplyste om probiotika, og hvem kender ikke til at have ”feriemave”, gå på apoteket og købe probiotika for igen at få balance i systemet? I Tyskland er de meget langt fremme, og salget af oralt probiotika, såvel som probiotika generelt, er steget markant de seneste 5 år. Vi forventer, at Skandinavien også vil følge denne trend – en mere biologisk indgangsvinkel til behandling og forebyggelse. Det er naturligvis vigtigt at understrege , at så længe andet ikke er bevist, kan oral probiotika ikke stå alene som behandling, men blot ses som et supplement til den nuværende anbefalede kliniske behandling” slutter Birgitte Grønvald. 

Fakta

I vores webshop kan du bestille en brochure, hvor du kan læse nærmere om GUM PerioBalance. 

Bestil her