Case: G-ænial Universal Injectable

Tandlæge Jacob Øhlenschlæger, uddannet fra Københavns Tandlægeskole 2004.tandlæge Jacob Øhlenschlæger
Klinikejer, Dit Tandlægehus Solrød siden 2006. 

”Jeg har de sidste 5 år haft særlig fokus på direkte restaureringer og laver aldrig kroner på ikke tidligere kronede tænder.

Jeg benytter G-ænial Universal lnjectable uden andet, når det er muligt. Har jeg brug for at lave større cuspopbygninger, kombinerer jeg med G-ænial Posterior for at få et mere modellerbart materiale til opmodellering af okklusal relieffet. Det er næsten som at arbejde med opvarmet plast uden bøvl og faldgruber ved dette.

Min fremgangsmåde er oftest infinity edge præparation, emalje ætsning, bonding og approximal opbygning.

Herefter opmodelleres enten én cusp ad gangen, eller hvis det er en kompliceret placering eller patient, så fylder jeg i én arbejdsgang med Injectable og G-ænial posterior.

Før lnjectable kom på markedet var jeg altid nødt til at bruge både flow og komposit og forme det med sonde og pensler, da håndterbarheden af almindeligt flow-materiale ikke gjorde det muligt at modellere morfologien direkte med nålen. Men med G-ænial Universal Injectable er det nærmest som at 3D printe plasten i hånden." 

Case 1 -  G-ænial Universal Injectable, farve A3

Case 2 - G-ænial Universal Injectable kan også bruges til fortandsrestaureringer:

GC G-ænial Universal Injectable case 2

 

Bestil her