Fælles Medicinkort direkte integreret i al dente

Inden den 1 januar 2019 skal alle recepter, der udstedes af tandlæger, være udstedt gennem Fælles Medicinkort (FMK). Men allerede nu har alle sundhedsfaglige personer, som har en borger i behandling, adgang til FMK. Vil du gøre det endnu lettere at undgå fejlmedicinering, kan du få FMK integreret direkte i al dente.

Det Fælles Medicinkort har været heftigt debatteret året igennem særligt fristen for, hvornår tandlægerne skal bruge FMK ved ordina­tion af elektroniske recepter. Men faktum er, at der i dag er krav om, at al medicin, ordineret til en patient, skal være oplyst på FMK.
Det gælder både ordinationer, der bliver til recepter og klinikeffektue­ringer. Samtidig skal der tages en kvalificeret og faglig stillingtagen til hvilke præparater, der har relevans for netop dit fagområde. 

Journalføring af medicin

Der er store krav til journalføringen ved ordination af medicin. Indika­tioner, kontraindikationer, vurdering af risiko for bivirkninger og stillingtagen til mulige interaktioner skal alle journalføres.
Det kan være besværligt at søge disse oplysninger, hvis du ikke har en direkte integration fra dit journalprogram. Derfor har al dente udviklet en direkte integration til FMK, hvor du nemt og hurtigt kan få overblik og journalføre relevant medicinforbrug, indikationer, kontraindikationer og bivirkninger. Derudover foretages der automatisk en kontrol af ordinationen på interaktionsdatabasen. Det bedste er, at det er nemt og sikkert at tilgå, så der ikke opstår fejlopslag på patienter. 

Digital signatur og medarbejdersignatur

FMK modulet opsættes i al dente, så der kommunikeres via sundhedsdatanettet. Den enkelte behandlers digitale signatur opsættes via al dente, og behandlerne kan give sine medarbejdere bemyndigelse til forskellige funktioner i FMK. Det kan eksempelvis være at hente medicinkortet på en aktuel patient. For at gøre dette, skal medarbej­deren have en medarbejdersignatur fra NETS. 

Personligt password til alle

Når du logger ind i FMK-delen af al dente, bliver du bedt om at angive dit password, som du benytter for at logge ind i al dente. Derfor er det meget vigtigt, at hver medarbejder har sit eget personlige password, som ikke er kendt af andre. Når du er logget ind, kan du hente den aktuelle patients medicinkort og se den aktuelle medicin.
I al dentes FMK modul er overblik og intuitiv tilgang i højsædet. Derfor vises patientens aktuelle medicinforbrug som det første, når du er logget ind. Ved at sætte et enkelt flueben får du også overblik over seponeret og afsluttet medicin samt privatmarkerede præparater (med patientens samtykke). 

Forenklet ordination

Derudover har vi forenklet ordinationen af medicin og oprettet et punkt ”Egne ordinationer (recepter)”, hvor klinikkens mest brugte præparater er oprettet som skabeloner. Dermed kan du med ganske få klik lave den korrekte ordination til patienten og blot vælge, hvordan præparatet skal effektueres – om det skal sendes til receptserver, deludleveres på klinikken og resten til receptserveren eller blot udleveres på klinikken. 
Præparaterne er inddelt i grupper som ”smertestillende”, ”antibiotika”, ”antibiotika speciel”, ”antimykotika” og ”diverse”, hvilket gør det nemt for dig at finde netop det præparat, du søger. 
Klinikken kan naturligvis også oprette præparater i egne ordinationer. 

Interaktioner og bivikninger

Ved en ordination bliver du informeret om interaktioner og bivirkninger af de ønskede præparater og kan afdække, hvorvidt den ønskede ordination interagerer med patientens øvrige aktuelle medicinforbrug. Dermed kan du informere patienten om risici ved præparatet og journal­føre den enkelte ordination korrekt.
Derudover indeholder FMK modulet en masse fine detaljer og informationer, hvor den relevante information nemt kan overføres til patientens journal.

Opdateringen af medicinpriser sker automatisk om natten, og med FMK modulet får du også adgang til CPR-opslag, hvor patientens adresse kan kontrolleres.  

Vigtigt tip!

Hos al dente opfordrer vi til, at du bestiller din digitale signatur i god tid og tager den i brug inden datoen, hvor alle recepter skal udstedes via FMK. 
Om I udsteder recepter via FMK-online eller via jeres journal system, er op til jer.

Hos al dente er vi allerede nu klar til at hjælpe med at benytte FMK via al dente.  


Kontakt os på 87 68 16 01 eller info@aldente.dk