Ultradent Ultra-Etch - Den intelligente syregel

Ultra-Etch er en 35 % fosforsyregel med en ideel viskositet, der sikrer præcis applicering og uovertruffen kontrol.

Forbedrede kapillærkræfter gør, at Ultra-Etch trænger ind i de mindste fissurer okklusalt, og viskositeten sikrer et tilstrækkeligt tykt lag, så den ikke tørrer ud for tidligt.

Ultra-Etch ætsgel er selvbegrænsende i ætsdybden (gennemsnitlig dybde på 1,9 µm med 20 sekunders ætsning), hvilket forhindrer overætsning og sikrer øget bindingsstyrke.

Let at applicere og skylle væk
Med den mørkeblå farve er det let at applicere og sikre sig, at gelen ikke efterlader rester.

Forbedrede kapillærkræfter
Ultra-Etch trænger ind i selv de mindste fissurer på okklusale flader.

Optimal viskositet 
Viskositeten sikrer, at gelen ikke flyder ud på vertikale flader og giver en præcis applicering.

Selvbegrænsende ætsdybde
Ætsgelen er selvbegrænsende i ætsdybden (gennemsnitlig dybde på 1,9 µm med 20 sekunders ætsning), hvilket forhindrer overætsning og sikrer øget bindingsstyrke

Billede 1
Det er bevist, at Ultra-Etch er unikt selvbegrænsende i ætsdybden med en gennemsnitlig dybde på 19 µm ved 20 sekunders ætsning.

Billede 2
Selv de fineste kanter kan let ætses. Ved at bruge Blue Micro Tip anvendes Ultra-Etch præcist på oralfladen uden at løbe.

Billede 3
Klinisk erfaring og FE-SEMevalueringer viste, at 20 sekunders ætstid på både dentin og emalje giver optimal forbehandling af begge vævstyper. Skyl med luft/vand. Dup overskydende vand af, så overfladen efterlades synligt våd.

Relaterede artikler