HygoVac Bio - Mod en bæredygtig fremtid med et fossilfrit sug

Producenter af dentalprodukter kan gøre en stor forskel for den globale opvarmning ved at mindske udslippet af drivhusgasser i deres produktion. Som førende producent af spytsug har det svenske firma Orsing lanceret et fossilfrit sug for at komme et skridt nærmere en mere bæredygtig fremtid.

De aktuelle klimaspørgsmål har ikke kunnet undgå nogens opmærksomhed. Mange bliver mere og mere miljøbevidste og foretager aktive valg for at mindske CO2-aftrykket. Som privatperson og forbruger kan du ofte foretage aktive valg, men hvad gør producenterne af dental­produkter egentlig?

De nødvendige forholdsregler for at opnå en mere bæredygtig fremtid indebærer, at fremtidens plastmaterialer fremstilles af vedvarende energikilder, samtidig med at de er ressourceeffektive og sikre ud fra et sundheds- og miljøperspektiv. Den øgede miljøbevidsthed hos den Helsingborg­baserede producent Orsing har, ud over forbedringer af materialer til emballering, ført til udvikling af et helt nyt, fossilfrit sug.

100% biobaseret polyethylen (PE)

Hygovac Bio er et sug fremstillet af 100% biobaseret polyethylen udvundet af sukkerrør. Når produktet ved afslutningen af sin livscyklus skal genanvendes, udleder det den samme mængde CO2, som blev optaget ved dyrkning af sukkerrøret. Dermed mindskes CO2-aftrykket. Ved at anvende biobaseret polyethylen som råvare i produkter og emballage kan CO2-niveauet i atmosfæren altså mindskes, hvilket er en vigtig faktor for at bevare vores planet til kommende generationer.

Et kortere sug

Hygovac Bio findes i to længder; 120 og 95 mm, som giver brugeren en mulighed for at vælge den længde, der passer i den aktuelle behandling. Sugene har samme diameter og sugeevne som tidligere produkter. Den korteste version er 95 mm og giver gode adgangsforhold for tandplejere eller tandlæger, når de arbejder uden assistance. Der bruges mindre materiale ved fremstillingen, og produkterne optager mindre plads både under transport og opbevaring.

Korte fakta

  • 1 hektar land (en fodboldbane) giver ca. 82,5 ton sukkerrør.
  • 82,5 ton sukkerrør giver 7.200 l ethanol, hvoraf der kan produceres 3 ton grøn PE. 
  • 3 ton grøn PE giver 1,2 mio. lange eller 1,5 mio. korte Hygovac Bio sug.
  • Sammenlign dette med anvendelse af fossile brændstoffer, hvor der kræves 250 ml olie for at fremstille en én-liters vandflaske.
  • Sukkerrørsproduktion optager aktuelt op til 4,6 mio. hektar landbrugsjord, hvilket er ca. 1,5% af Brasiliens totale landbrugsareal.
  • Der dyrkes årligt 200.000 ton grøn PE i Brasilien. 
  • Grøn PE sparer 80% CO2 sammenlignet med almindelig plast.
  • Grøn PE kan både nedbrydes og genanvendes.
  • 1 ton grøn PE optager 3,09 kilo CO2 for hvert kilo som produceres, hvilket giver et CO2-aftryk tæt på 0.
  • Sukkerrør kan hjælpe til at genoprette jorden rundt om plantagerne.

Kilde: Censo IBGE 2006 & UNICA & Braskem

Sukkerørsdyrkning

Hygovac Bio er fremstillet af sukkerrør, der kommer fra de sydlige, centrale og nordøstlige dele af Brasilien, mere end 2.000 km fra Amazonas. Det betyder, at dyrkningen hverken påvirker regnskoven eller den globale fødevarebalance. Ekspansionen af områder, som anvendes til at plante sukkerrør, reguleres af Sugarcane Agroecological Zoning - et regelsæt der i 2009 blev indført af den føderale regering. Regelsættet forbyder plantning i områder med højt biologisk mangfoldighed.

Den ethanol, som anvendes til fremstilling af Hygovac Bio, indkøbes fra forskellige leverandører, som udvælges i henhold til en Code of Conduct for leverandører af ethanol. Denne Code of Conduct er i overensstemmelse med brasiliansk lov og med respekt for biologisk mangfoldighed.

Kilde: Braskem

Hygovac® Bio

Sug med 45° afskåret og S-formet ende
Materiale: Biobaseret polyethylen (grøn PE)
Producent: Orsing
Varenr. 1182, hvid, 120 mm
Varenr. 1184, limegrøn, 120 mm
Varenr. 1185, hvid, 95 mm
Varenr. 1189, limegrøn, 95 mm

Relaterede artikler