Klinisk case: Atraumatisk ekstraktion af molar i venstre side af overkæben

af assist. prof. Suphachai Suphangul og tandlæge Parinya Amornsettachai, MSc, Bangkok, Thailand.

Ekstraktioner kan være en stressende procedure for både patient og behandler, særligt i de tilfælde hvor den koronale del af tanden er meget destrueret. Det gør det meget vanskeligere at få fat om tanden med en traditionel tang og kræver ofte en betragtelig kraft for at fuldføre ekstraktionen med risiko for fraktur af den omgivende alveolære knogle.

I denne kliniske case bliver Physics Forceps tangen anvendt til at ekstrahere en meget destrueret molar i overkæben (+6), som ikke kunne restaureres. Physics Forceps tangen anvendes som elevator ved hjælp af vægtstangsprincippet. Den ene kæbe, der er forsynet med en "støttepude", placeres dybt i vestibulum, og den anden kæbe med "næbbet" placeres i den gingivale sulcus på den palatinale rod. Der er ingen del af instrumentet, der griber fat om tandkronen, og der er ikke brug for avanceret elevation. Tanden ekstraheres med et minimalt traume på den omgivende knogle og blødtvæv.

Foto 1 
Dette periapikale røntgenbillede viser et omfattende cariesangreb i +6, der strækker sig under knogleniveauet.

Foto 2 
+6 før ekstraktion.

Foto 3 
+6 er meget destrueret pga. caries og kan ikke restaureres pga. den begrænsede mængde resttandsubstans.

Foto 4
Den ene kæbe på Physics Forceps tangen til venstre side af overkæben (GMX 100UL) er næbformet og den anden er bredt afrundet ("bumper"). For at beskytte den del af blødtvævet, som tangen kommer i kontakt med intraoralt, placeres en blød, grøn støttepude på den afrundede del. 

Foto 5 
Næbbet på tangen placeres på den palatinale del af +6 så apikalt som muligt og støttepuden anbringes på den buccale gingiva på alveolarkammen for at fungere efter vægtstangsprincippet.

Foto 6
Physics Forceps tangen lukkes med et forsigtigt tryk og roteres nogle få millimeter i buccal retning, med støttepuden som støttepunkt. Tanden holdes herefter i denne position i 10 til 30 sekunder. Når tanden begynder at være mobil, fjernes den med en tang nr. 150.

Foto 7
Dette billede viser placeringen af Physics Forceps tangen på tanden.

Foto 8
Alveolen i regio +6 efter ekstraktion viser minimal skade på den omgivende knogle og blødtvæv.

Konklusion
Physics Forceps tangen gør det muligt at foretage ekstraktioner med en mere forenklet og atraumatisk teknik sammenlignet med traditionelle instrumenter. Det unikke design af kæberne gør det muligt for tangen at gribe om tanden, selv når der er meget lidt resttandsubstans, hvilken gør tangen ekstremt effektiv ved ekstraktion af meget carierede og destruerede tænder. Når først tangen er korrekt placeret, roteres instrumentet nogle få grader med en langsom, stabil og kontrolleret bevægelse, der ikke kræver stor kraft eller bevægelse af håndleddet. Physics Forceps tangen applicerer en konstant og stabil belastning på tanden, der får tanden til at begynde at bevæge sig. Dette frigør hyaluronsyre og resulterer i nedbrydning af parodontalligamentet og dermed en hurtigere og mindre traumatisk ekstraktion.

Relaterede artikler