Al dente velkomstterminal fungerer fremragende!

”Jeg har været noget tilbageholdende med at få velkomstterminal på klinikken, da jeg synes, det er en upersonlig velkomst, som ikke rigtig passer til en tandklinik. På den anden side kunne det dog være en praktisk løsning ved f.eks. sygdom eller i frokostpauser, hvor klinikkens reception er ubemandet.

Da klinikken i forvejen tester opdateringer for al dente, besluttede vi, at vi også skulle være testklinik for en velkomstterminal. Alle på klinikken stod så i skjul med tilbageholdt åndedræt og lurede på den allerførste patient, som kunne bruge velkomstterminalen.

Ville patienten forsøge at bruge den eller blot som sædvanlig ringe efter betjening i receptionen? Kunne patienten finde ud af at bruge den? Og ville den i givet fald virke? Patienten valgte at indtaste sit cpr-nr. frem for at scanne Sundhedskortet. Og sekundet efter kunne vi høre biplyden på klinikken, som meldte, at patienten var kommet. Patienten blev ret så overrasket, da vi jublende kom væltende ud af klinikken, hvor vi havde ligget på lur.

Dette kan være en stor fordel for klinikker, hvor der ikke fast sidder en receptionist til at byde patienten velkommen, men også for større klinikker, hvor der ofte er meget travlt i receptionen. Patienten kan blot føre sit sundhedskort igennem velkomstterminalen og herefter tage plads i venteværelset.

Ved ankomsten kan patienten desuden redigere sine data (mobil nr., e-mail og adresse.) Den aktuelle behandler, som patienten skal ind til, vil få en besked tilsendt via al dente om, at patienten er i venteværelset. Behandlerne kan angive i al dente, om de er forsinkede i forhold til deres dagsseddel.

Patienten vil så ved ankomsten få besked om forsinkelsen og hvor længe. Behandlerne kan naturligvis fjerne markeringen med et enkelt klik. Har patienten ikke sit sundhedskort med sig, kan patienten indtaste sit cpr.nr., og dermed registrere sin ankomst.

Vi har nu haft velkomstterminalen i et par måneder, og den fungerer fremragende! Jeg vil vove at påstå, at velkomstterminalen er den absolut bedste enkeltstående funktion i al dente, da den i mange situationer frigør en halv medarbejder til meget mere end bare at byde patienterne velkommen.

Læger og sygehuse har gjort et godt forarbejde med at tilvænne patienter til velkomstterminaler. Så patienter i alle aldre bruger vores velkomstterminal helt intuitivt og opdaterer også flittigt deres mobilnumre og mailadresser via skærmen. Der er frit valg mellem brug af sundhedskort eller indtastning af cpr.nr., men næsten alle indtaster cpr-nr., da vores patienter ikke er vant til at vise sundhedskort hos os.

Velkomstterminalen har været en ekstra god hjælp, når vi har været ramt af sygefravær eller under spidsbelastninger, hvor receptionen har været tom. Men oftere hvis receptionisten bare har været optaget af betjening af andre patienter eller telefonen. Vi har også mulighed for at lade skærmen informere patienterne om ventetid hos en konkret behandler, selvom det heldigvis sjældent er nødvendigt”.