Guldkorn fra al dente

Vi har sammensat en række funktioner - 'guldkorn' - som klinikken bør kunne for at sikre, at de helt basale og nødvendige funktioner i al dente varetages på rette vis.

Send en journal til en klinik uden al dente

Opret en udenlandsk patient

Udligning i åbne poster på en patient

SMS til en udeblevet patient

Import og eksport af patientdata mellem to klinikker med al dente

Registrer betalinger med et indbetalingskort

Split regning ved tilskud fra kommunen

Skriv en regning hvor patienten har en egenbetaling på 600 kr.

Skriv en regning til et forsikringsselskab