Hjælp til værnemidler

Der er mange krav og retningslinjer i forhold til anvendelse af værnemidler i klinikkerne, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Det vil vi hos Nordenta gerne hjælpe jer med. Derfor får I her et overblik over de værnemidler, vi kan tilbyde.

Der er stor efterspørgsel på værnemidler i forbindelse med genåbning af klinikkerne. Vi arbejder hårdt for at skaffe de værnemidler, I har brug for, og får hele tiden nye forsyninger hjem. 


MundbindMundbind

Der skal benyttes mundbind/maske ved alle behandlinger. Mundbindet skal være tætsluttende og dække næse og mund. Mundbindet skal tilbageholde mindst 98% af mikroorganismer (type II og IIR), jf. kravsspecifikationer angivet i DS/EN 14683. Type II og IIR mundbind skal altid skiftes efter hver patient og hvis det bliver gennemfugtet i løbet af en behandling.

Hos Nordenta forhandler vi mundbind af type II samt FFP2 masker. 

FFP2 masker slutter tæt til ansigtet og kan anvendes i forbindelse med aerosoldannende procedurer, der er højrisiko-procedurer. De har den fordel, at de ved kontinuerlig brug kan anvendes til flere patienter, forudsat at masken altid dækkes med et fullface-visir og ikke er fugtig eller forurenet. Visiret skal altid skiftes eller desinficeres efter hver patient.

Mundbind og masker må ifølge retningslinjerne ikke autoklaveres. 

For overskuelighedes skyld har vi valgt kun at linke ind til de mundbind, vi har på lager. Efterhånden som det globale marked normaliseres, får vi naturligvis også mundbind hjem fra andre producenter, det gælder eksempelvis Mölnlycke. Når disse mundbind er tilgængelige vil de fremgå af webshoppen. 

Find mundbind og masker her


Beskyttelseskitler

I forbindelse med smitteforebyggelsen under COVID-19 skal der bruges yderligere hygiejnetiltag (udover kravene i NIR) ved behandlinger, hvor der dannes aerosoler. I hht til Tandlægeforeningen* er rækkefølgen for valg af den omtalte ekstra sikkerhedsforanstaltning ved forsyningsvanskeligheder følgende:
1. Engangsovertrækskittel med lange ærmer og manchetter
2. Engangsforklæde med lange ærmer
3. Engangsplastforklæde, der dækker op til halsen, anvendes over kliniktøjet
4. Skift til rent kliniktøj efter hver patient
Læs mere om vask af kliniktøj på denne side

Find beskyttelseskittel her

*Kommentarer til ”Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen”


Visirer

Øjenbeskyttelse i form at visir eller beskyttelsesbriller skal altid anvendes i forbindelse med aerosolproducerende procedurer. 

Visir eller beskyttelsesbriller kan være til flergangsbrug og rengøres og desinficeres mellem hver patient.

Find visirer  her

 


Handsker

Vi har mange handsker på lager og får løbende nye forsyninger. Vi har både latex og nitril handsker. 

Se vores Topdent handsker her 

Se hele vores udvalg af handsker her


Hånddesinfektion

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der om muligt er adgang til håndsprit for patienterne i venteværelset. Vi har meget håndsprit på lager og får løbende nye forsyninger. 

Vi har i øjeblikket primært flydende håndsprit på lager. Det skyldes, at produktionen af gél tager længere tid end produktionen af flydende hånddesinfektion. Derfor vælger producenterne i lyset af den nyværende situation at producere den flydende form, der er lige så effektiv. 

Find håndsprit her.


Overfladedesinfektion

For at mindske smittespredningen bør der være fokus på hyppig og grundig rengøring og desinfektion. Det kan også være en god idé at lægge spritservietter tilgængelig for patienterne, fx ved velkomstterminalen i venteværelset og på patienttoiletter, eksempelvis til afspritning af håndtag.

Find produkter til overfladedesinfektion her.

 


Desinficerbart tastatur og mus

Desinficerbart tastatur og mus gør det lettere at leve op til Sundhedsstyrelsens hygiejneregler. De desinficerbare produkter tåler en lang række rengørings- og overfladedesinfektionsmidler, herunder produkter indeholdende alkohol. Silikoneovertrækket til tastaturet kan tåle autoklavering op til 140 grader

Find tastaturet her