Har du også af og til svært ved at dække misfarvninger i kaviteter?

Gennem de sidste 20 år anvendes komposit oftere og oftere i større kaviteter. Alligevel er der stadig mange amalgamfyldninger tilbage i tænderne. Disse amalgamfyldninger skiftes af flere årsager: Sekundær karies, frakturerede fyldninger, æstetik mm. Uanset årsagen, så kan kaviteten være misfarvet, hvilket stiller større krav til den restaurering, som vælges.

Ved MK- & Zirkonkroner er der ingen udfordringer, når det gælder misfarvninger - begge materialer blokerer stort set. Men ved nogle keramiske restaureringer samt ved kompositrestaureringer kan det være en udfordring at få dækket misfarvningen helt, så den ikke skinner gråt igennem restaureringen. Også ved nogle kariesangreb kan der være misfarvede områder, hvor det kan være svært at skærme ordentlig af, så misfarvningen ikke viser sig som en skygge i restaureringen. For at løse problemet dækker nogle kaviteten med Dycal eller lignende, men dette er ikke optimalt, da man gerne vil have maksimal adhæsion til kompositten i hele kaviteten.

I samarbejde med GC Nordic introducerer Nordenta nu et Maskeringskit til netop disse udfordringer. Kittet består af Essentia Masking Liner, G-Premio Bond samt G-ænial eller Essentia komposit.

Essentia Masking Liner er en heavy flow komposit med samme høje fillerindhold som traditionelle kompositter, men p.g.a. forarbejdningen af fillerne er den let at applicere præcist - også i underskæringer. Linerens universalfarve er helt opak og skærmer effektivt for misfarvninger, så de ikke længere synes gennem komposit eller keramiske restaureringer.

Kaviteter

I kittet ligger også G-Premio Bond - en universal bonding, der ikke er teknikfølsom, og som ud over binding til dentin og emalje også binder til zirkonium og metaller. G-Premio Bond kan bruges som selvætsende eller kombineres med enten selektiv æts af emalje eller totalæts teknikken. Uanset teknik viser G-Premio Bond høje bindingsstyrker til både dentin og emalje, hvilket bl.a. skyldes 3 funktionelle monomerer, som alle er klinisk dokumenterede. Med en meget enkel fremgangsmåde kan du bonde i selv de sværeste situationer, da hele prodceduren kun tager 25 sek. med selvæts-metoden. Den tynde filmtykkelse på 3 μm sikrer tætte fyldninger. G-Premio Bond er HEMA fri. I kittet ligger der 5 unit doses. G-Premio Bond fås desuden også i flaske med 5 ml.

I Maskeringskittet ligger desuden én af GCs kompositter – G-ænial eller Essentia til at færdiggøre fyldningen.

G-ænial komposit har gennem de seneste år vundet indpas på det danske marked. G-ænial følger den traditionelle VITA skala, og du kan vælge kun at anvende én farve, fx A3 evt. i ét lag, eller lave højæstetiske lagvise fyldninger med både opaker, bodyfarve og emaljefarver. Ud over meget gode mekaniske egenskaber har G-ænial en arbejdstid på helt op til 4 minutter, hvilket reducerer stressfaktoren væsentligt, når der skal finmodelleres. Ligeledes synes mange, at konsistensen er god at arbejde med uanset om du bruger dit yndlingsinstrument eller ønsker at manipulere kompositten med pensel. G-ænial er desuden nem at polere op, og glansen holder sig over lang tid.

Essentia komposit tager udgangspunkt i G-ænialkompositten så arbejdstider på op til 4 min, de gode mekaniske egenskaber samt polerbarheden er bevaret. Emaljefarverne er ændret en smule i viskositet, så de er en smule fastere. Farvemæssigt tager Essentia udgangspunkt i emalje- og dentinfarver. Det betyder, at du ud fra 6 farver (3 dentin og 2 emaljefarver samt en universalfarve) kan dække hele farvespektret fra ung til ældre. Du skal arbejde mere ud fra intuition og lagtykkelse frem for farveskala. Er præparationen også i dentinlaget skal du altid lægge to lag, dentin og emalje.

De to Maskeringskit forhandles kun af Nordenta.