Nye datoer: Persondataforordningen i praksis

I var vilde med det nye kursus, og derfor har vi valgt at give endnu flere chancen for at få praktisk anvendelig viden og værktøjer til at overholde Persondataforordningen.
Maks. 2 deltagere pr. klinik. 

Book din plads

Moderne endodonti

Dette kursus henvender sig til tandlægen, der gerne vil have en endodontisk opdatering. Måske overvejer du at skifte filsystem eller skylleprotokol. Eller måske ønsker du blot at sikre, at din endodonti følger gældende retningslinjer.
Tandlæge Sune Demant sætter fokus på up to date pulpal diagnostik, indikationer og kontraindikationer for endodontisk behandling og gennemgår rationelle og simple standardprotokoller for almindelige endodontiske behandlinger.

Som noget nyt kan du indsende dine spørgsmål op til 14 dage inden kurset, så programmet bliver skræddersyet til deltagerne.

Book din plads

Behandling af det syreskadede og slidte tandsæt

Kurset har en praktisk og klinisk tilgang til behandlingen af slidte og syreskadede tænder, og målet er, at de viste teknikker skal være umiddelbart anvendelige på klinikken dagen efter.

Tandlæge Jacob Slavensky gennemgår metoder til indsamling af materiale til behandlingsplanlægning samt kommunikation med patienten og teknikeren. Der er fokus på brugen af en diagnostisk opmodellering som kommunikation med patienten og på, hvordan du overfører resultatet fra opmodelleringen til patientens mund.
Jacob Slavensky viser metoder til bidregistrering i forbindelse med bidhævning og planlægning af den fremtidige funktion samt cases behandlet med direkte teknik, indirekte teknik og en kombination af begge. Derudover er kurset rigt illustreret med kliniske fotos fra vores dagligdag.

Book din plads

Elektrokirurgi med XO Odontosurge

Bliv klogere på elektrokirurgi, og prøv kræfter med XO Odontosurge med hands-on træning på grisekæber. Du lærer, hvordan XO Odontosurge bedst bruges til:

  • Frilægning af subgingivale præparationer
  • Tunnelering af molarer
  • Kroneforlængelse
  • Hæmostase

Tandlæge Esben Kardel har 16 års erfaring i brugen af Odontosurge og viser gennem kurset flere kliniske kasuistikker, inden programmet afsluttes med hands-on træning på grisekæber.

Book din plads

Journalføring og risikovurdering

I daglig praksis skal der tages mange beslutninger omkring patientens medicin og sygdomme. Før behandling skal der risikovurderes, og alt skal kommunikeres og journaliseres til dokumentation.

Dette kursus kombinerer teori og praksis, giver teoretisk bag­grundsviden og eksempler på praktisk håndtering i klinikken, og du får skriftligt materiale til brug i dagligdagen.

På kurset fokuserer vi bl.a. på

  • Hvad er vigtigt i anamnesen og hvorfor?
  • FMK – medicinoplysninger, ordinationer og recepter
  • Den medicinske anamnese ved invasive indgreb
  • Hvordan forholder man sig til den medicinsk kompromitterede patient og potentielle akutte situationer?
  • Hvilken medicin kunne være standard ordinationer på klinikken? 

Book din plads